Křečov – zamek

Historia

   Zamek Křečov prawdopodobnie został zbudowany w okresie pierwszego trzydziestolecia XIV wieku. Pierwsza wzmianka źródłowa o nim odnosi się do 1338 roku, kiedy to był w posiadaniu rycerza Racka. Na początku XV stulecia zamek posiadali bracia Diviš. Został on zdobyty w 1421 roku, podczas kampanii antyhusyckiej krzyżowców przeciwko miastu Žatec. Diviš starszy trafił wówczas do niewoli, pociągnięty wraz ze zdobywcami do Bawarii. Po powrocie z niewoli w 1424 roku przekazał zamek i połowę majątku swoim dzieciom: Janowi, Elenie, Annie i Elżbiecie, którzy dzierżyli go do 1452 roku. Później był w posiadaniu rycerzy z Nedvídkova, a od nich Křečov nabyli po 1482 roku Vřesovcowie. Ostatnim właścicielem Křečova był do 1494 roku Jiri Údrčský, zamek nie był już w dobrym stanie i nie nadawał się do zamieszkania. Prawdopodobnie pozostawiono go wówczas swemu losowi. W 1543 roku opisywany był jako opuszczona ruina.

Architektura

   Wzniesiony na wzgórzu zamek posiadał regularny kwadratowy obwód murów obronnych o wymiarach około 18 x 20 metrów, otoczonych suchą fosą. W północno – zachodniej części dziedzińca usytuowano czworoboczną wieżę mieszkalno – obronną o lekko zaokrąglonych narożach i długości boku około 9 metrów. Jej najniższa kondygnacja była zwieńczona sklepieniem kolebkowym. Na południe od wieży znajdowała się podpiwniczona budowla o nieznanym przeznaczeniu. Po północno – wschodniej stronie rozłożyło się, oddzielone fosą przedzamcze. Połączone było z zamkiem właściwym drewnianym, zapewne w części zwodzonym mostem, który prowadził do czworobocznego budynku bramnego, w części wysuniętego poza obwód murów zamku górnego. Podzamcze miało kształt na planie trapezu, na którym znajdowały się dwie murowane budowle. Jedna w narożniku wschodnim, a druga przy murze południowym. Pozostała zabudowa była drewniana i z pewnością pełniła funkcje gospodarcze. Mogły tam znajdować się stajnie, kuźnia, spichlerz, chlew, mieszkania ludności służebnej itp.

Stan obecny

   Křečov to dzisiaj niewielkie fragmenty kamiennych murów obronnych i relikty dolnych partii wieży mieszkalno – obronnej ze sklepieniem kolebkowym w piwnicy, usytuowane na zarośniętym i niewidocznym z drogi wzgórzu. Prowadzi do nich polna droga skręcająca w lewo w odległości około 1,5 km za Nepomyšlem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Cechy t. III, Praha 1984.
Strona internetowa wikipedia.org, Křečov (hrad).