Kraví Hora – zamek

Historia

   Pierwsza historyczna wzmianka o pobliskich wioskach Kuroslepy i Březník pochodzi z 1349 roku, kiedy były własnością Ješeka z Náchoda. Sam zamek został wspomniemy w dokumencie z 1367 roku, dlatego przyjmuje się, iż powstał około połowy XIV wieku. Syn Ješeka o tym samym imieniu sprzedał po 1387 roku majątek Kraví Hora rodzinie Šelmberków (braciom Jindřichowi i Přibíkowi), choć panowie z Náchoda używali jeszcze przez pewien czas dawnego przydomku odnoszącego się do zamku Kraví Hora.
   W okresie walk i niepokojów z początku XV wieku garnizon zamku zasłynął licznymi napaściami i rabunkami. Głośnym echem odbił się zwłaszcza napad na benedyktyński klasztor w Třebíč. Doprowadziło to do oblężenia zamku przez wojska miejskie Znojma w 1409 roku, które najwyraźniej nie odniosło sukcesu, skoro łupieski proceder kwitł aż do wojen husyckich. Po Šelmberkach zamek i wieś Březník dzierżył Jan Komorovský. Z Březníka pisał się on w 1437 roku. Prawdopodobnie niedługo później, w 1440 roku, zamek został zniszczony w trakcie kampanii Morawian przeciwko rozplenionym bandom łupieżców.

Architektura

   Zamek został zbudowany na lewym brzegu rzeki Oslava, wysoko nad jej korytem. Było to niewielkie założenie o nieregularnym kształcie dostosowanym do formy wzniesienia. Z wyjątkiem południowej strony, opadającej ostrymi skarpami w dolinę Chvojnice, zamek był otoczony ziemnymi wałami i suchą fosą. Wjazd prowadził od strony północno – zachodniej przez nieznane bliżej obwarowania, być może mające formę przedbramia. Po przebyciu mostu przerzuconego ponad fosą osiągało się niewielkie podzamcze chronione czworoboczną wieżą. Na jego dziedzińcu usytuowana była studnia lub zbiornik na wodę deszczową. Przylegający do podzamcza od wschodu zamek górny składał się z cylindrycznej wieży głównej i prostokątnego domu mieszkalnego.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego zachowała się połowa dolnej partii cylindrycznej wieży głównej, pozostałości muru obronnego podzamcza i narożnik czworobocznej wieży po stronie zachodniej. Wstęp na teren gęsto zarośniętych lasem ruin jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t.I, Praha 1989.
Strona internetowa castles.cz, Hrad Kraví Hora.