Kouskova Lhota – wieża mieszkalna

Historia

   Najstarsze informacje pisane o Kouskova Lhota odnoszą się do początku XVI wieku, kiedy to dzierżył ją Milota Beneda ze Šťáhlav. Z tego powodu przyjmuje się, iż wieża powstać musiała w drugiej połowie XV stulecia. W 1544 roku kupił ją mieszczanin z Klatova Jan Kousek z Sobětiček, który paręnaście lat wcześniej awansował w szeregi szlachty. Jego najstarszy syn Jindřich zaangażował się w antyhabsburskie powstanie i zmarł w 1621 roku, natomiast dalsi spadkobiercy, młodsi bracia Vilém i Daniel zdołali w 1652 roku wykupić posiadłość z obowiązku lennego. W drugiej połowie XVII wieku właścicielem Kouskovej Lhoty został Vilém Albrecht Krakovský, który przekształcił wieżę w spichlerz. Pozostała zabudowa dworu z czasem popadła w zaniedbanie i uległa destrukcji, a na jej miejscu wzniesiono w XIX wieku nowe budynki.

Architektura

   Obronny dwór w Kouskova Lhota składał się z prostokątnej w planie wieży mieszkalnej, usytuowanej w południowej części dziedzińca, utworzonego przez nieregularny obwód murów obronnych. Oprócz wieży pierwotną zabudowę stanowił dodatkowy budynek mieszkalny, który prawdopodobnie stał na miejscu dzisiejszej stodoły. Całość założenia otoczona była nawodnioną fosą i ziemnym wałem.
   Wieża wzniesiona została na planie kwadratu o wysokości co najmniej dwóch pięter, ze zwieńczeniem w postaci wysokiego dwuspadowego dachu. Główne wejście do niej wiodło od strony wschodniej, czyli od strony dziedzińca zamkowego, na wysokości pierwszego piętra, poprzez kamienny portal o półokrągłym zwieńczeniu i profilowanych ościeżach. Pierwotne okna były niewielkie, o charakterze prostokątnych szczelin rozglifionych do wnętrza. Ponadto na południowo – zachodniej elewacji, na wysokości drugiego piętra zawieszono wykusz latrynowy.
   Wewnatrz wieży na każdej kondygnacji mieściła się jedna izba przykryta drewnianym stropem, przy czym sądząc po wielkości okien i dostępie do latryny funkcję mieszkalną z pewnością spełniało drugie piętro. W pozbawionym bezpośredniego wejścia przyziemu doszukiwać się natomiast można spiżarni lub magazynu, a na pierwszym piętrze pomieszczenia o charakterze gospodarczej sieni wejściowej. Jako, iż grubość murów była coraz mniejsza na każdej wyższej kondygnacji, odpowiednio górne izby były nieco większe od dolnych.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego zachowały się trzy kondygnacje wieży przystawione do XIX-wiecznej stodoły oraz fragmenty ziemnego wału i fosy,czytelne po stronie zachodniej. Obecnie zabytek znajduje się w rękach prywatnych, nie wiem czy istnieje możliwość jej zwiedzania.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 2, Praha 2000.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Zapadni Cechi t. IV, Praha 1985.
Strona internetowa hrady.cz, tvrz Kouskova Lhota.