Kouřim – miejskie mury obronne

Historia

   Budowę obwarowań miejskich w Kouřimiu rozpoczęto w niedługim czasie po założeniu miasta przez Przemysła Ottokara II po 1261 roku. W drugiej połowie XV wieku w obliczu rozwoju broni ogniowej, fortyfikacje zostały rozbudowane o drugi obwód muru obronnego. Po wojnie trzydziestoletniej z pierwszej połowy XVII wieku mury i baszty znajdowały się  bardzo złym stanie. W XIX wieku przeprowadzono ich rozbiórkę, między innymi zniszczono trzy bramy w celu udrożnienia ruchu miejskiego.

Architektura

   Obwód murów miejskich został wzniesiony na planie zbliżonym do wydłużonego owalu z prostą kurtyną zachodnią. Od południa i wschodu naturalne zabezpieczenie stanowiła rzeka Kouřimka i jej odnoga. Mur obronny miał 1,5 metra grubości, dochodził do około 7 metrów wysokości i posiadał zwieńczenie w postaci krenelażu. W drugiej połowie XV wieku został wzmocniony drugim, zewnętrznym obwodem niższego muru (w odległości 10-14 metrów od głównego) i czworobocznymi basztami. Były one niewiele wyższe od korony muru i wysunięte przed jego linię. Mur parchamowy miał około 1 metra grubości i także wzmocniony był wysuniętymi przed obwód, osiemnastoma półokrągłymi basztami. Przed zewnętrznym murem znajdowała się 10-metrowej szerokości fosa przed którą usypano ziemny wał. Dostęp do miasta zapewniały cztery bramy (Kolínská, Praska, Malotská i Olešecká) oraz jedna furta w pobliżu kościoła, później zwana Dřevařská lub Katova. Bramy umieszczono w czworobocznych basztach bramnych z ostrołukowymi przejazdami. W XV wieku zostały rozbudowane o przedbramia połączone z zewnętrznym obwodem murów.

Stan obecny

   Do czasów dzisiejszych zachowały się długie odcinki obwarowań od strony północno-wschodniej, północnej i zachodniej. Ich długość wynosi obecnie 1250 metrów, dzięki czemu są one jednymi z najdłuższych przetrwałych fortyfikacji miejskich w Czechach, choć mury w dużej części nie zachowały swej pełnej wysokości (w najwyższych miejscach 6-7 metrów wysokości). Spośród bram miejskich zobaczyć można bramę Praską, jedną z najlepiej zachowanych wczesnogotyckich bram na terenie Czech. Warto jedynie pamiętać iż pierwotnie była wyższa o jedną kondygnację. Spośród baszt zewnętrznego obwodu obwarowań zachowało się w różnym stanie aż 16 baszt w tym wielka basteja strzegąca niegdyś Bramy Kolińskiej.

pokaż bramę Praską na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa cestyapamatky.cz, Městské hradby, Kouřim, Hrady a opevnění, Opevnění.

Strona internetowa stredovek.com, Kouřim.