Kostelec u Heřmanova Městce – kościół św Piotra i Pawła

Historia

   Pierwsza pisemna wzmianka o wsi Kostelec pochodzi z 1257 roku, kiedy to umieszczono ją w przydomku Oldřicha. Funkcjonował w niej wówczas nieduży zamek oraz położony przy nim romański kościół św. Piotra i Pawła. W drugiej połowie XIV wieku, kiedy feudalny gródek zaniknął, kościół stał się świątynią parafialną i został poddany gotyckiej przebudowie. W źródłach pisanych po raz pierwszy pojawił się niedługo wcześniej, w 1349 roku. Kolejne przekształcenia musiały nastąpić w okresie nowożytnym, gdyż w 1898 roku budowlę poddano gruntownej regotyzacji.

Architektura

   Kościół usytuowano na niewysokim cyplu ponad Podolským potokiem. Teren ten zajmował zamek o z grubsza owalnym kształcie o wymiarach w planie 30 x 40 metrów, chroniony od zachodu urwiskiem, a od północy, wschodu i południa systemem rowów i ziemnych wałów. Główna fosa obwodowa przed którą był wał, miała 10 metrów szerokości. Po stronie wschodniej została ona potrojona, a na południu w przybliżeniu trójkątny obszar zapewne mieścił podgrodzie.
   W wyniku gotyckiej przebudowy kościół uzyskał formę dwunawowej budowli z węższym od korpusu pięciobocznym prezbiterium, zakrystią po stronie północnej i wieżą od zachodu. Nawa południowa jest węższa i zakończona osobną, poligonalną apsydą. Całość budowli została opięta przyporami, pomiędzy którymi umieszczono ostrołukowe okna z maswerkami (oryginalny maswerk zachował się tylko w jednym oknie prezbiterium). Wnętrze chóru zwieńczono sklepieniem żebrowym, a ściany pokryto w drugiej połowie XIV wieku barwnymi polichromiami. Kolejne zostały domalowane prawdopodobnie w XVI wieku (dziewięciu klęczących rycerzy). Nawy oddzielono od siebie dwoma ostrołukowymi arkadami i czworobocznymi filarami oraz zwieńczono sklepieniem krzyżowo – żebrowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.

Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa kostelec-u-hm.cz, Obec Kostelec u Heřmanova Městce.
Strona internetowa výšinné opevněné sídliště – hradiště s předhradím, archeologické stopy, Kostelec u Heřmanova Městce.