Kostelec – kościół św Kunegundy

Historia

   Kościół św. Kunegundy w Kostelcu został wzniesiony w pierwszej połowie XIII wieku na miejscu wcześniejszej, drewnianej świątyni. Około połowy XV wieku doszło do pierwszej, gotyckiej przebudowy, w trakcie której wzniesiono nowe prezbiterium i zakrystię. W drugiej połowie XVII wieku założono barokowe sklepienie w nawie oraz zburzono średniowieczną zakrystię, która została zastąpiona przez nową, większą. W 1803 roku przystąpiono do gruntownej przebudowy, mającej na celu powiększenie kościoła dla zwiększającej się ilości parafian. W tym celu zburzono zachodnią fasadę i zbudowano przy niej kwadratowy budynek o barokowej stylistyce. Ostatnia przebudowa miała miejsce w 1898 roku, kiedy to dzwonnica została przeniesiona nad zachodnią fasadę kościoła.

Architektura

   Kościół został zbudowany na wzniesieniu, pierwotnie chronionym ziemnym wałem. Pierwotna romańska budowla składała się z prostokątnej nawy o płaskim, drewnianym stropie, zakończonej od wschodu półkolistą apsydą. Portal wejściowy usytuowano po stronie południowej.  W połowie XV wieku usunięto apsydę, którą zastąpiło gotyckie, trójbocznie zamknięte prezbiterium. Po jego północnej stronie dobudowana została także zakrystia. Wewnątrz prezbiterium zastosowano sklepienie krzyżowo – żebrowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, kostel sv. Kunhuty.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svaté Kunhuty (Kostelec).