Košíkov – zamek

Historia

   Zamek został zbudowany przez miejscowego rycerza z Košíkova po roku 1360. Wzniesiono go na drodze z Košíkova do Drahonína. W 1427 roku budowlę przejął Jan z Pernštejna do którego należała przez dłuższy czas, z przerwą na lata 1429-1430, kiedy to zarządzał nim Mikuláš Člupek, będący na służbie Pernštejnów, oraz około 1437 roku, kiedy na krótko posiadali ją Vojnovie z Litavy. W latach 80-tych XV wieku zamek był już uważany za niezamieszkaną ruinę. Być może jego koniec miał związek z walkami czesko-węgierskimi z drugiej połowy XV wieku.

Architektura

   Niewielki zamek usytuowano na wzniesieniu chronionym z trzech stron skarpami, a z czwartej, północno – wschodniej zabezpieczonego przekopanymi rowami. Składał się z czworobocznego budynku o wymiarach podstawy 15 x 11,5 metra, zapewne o wieżowym charakterze, do którego od północy i wschodu przylegał mały, otoczony murami obronnymi dziedziniec. Budynek stał w najwyższym punkcie wzniesienia i miał w przyziemiu trzy wąskie pomieszczenia. Bardzo masywna kurtyna północno – wschodnia muru obronnego być może miała formę muru tarczowego. Przed nią wykopano fosę o szerokości 8-14 metrów, otaczającą zamek za wyjątkiem strony południowej. Na południowym – wschodzie usytuowano część gospodarczą lub rodzaj przedbramia, z zabudową wzniesioną prawdopodobnie w konstrukcji szachulcowej.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego z zamku przetrwała tylko, częściowo zasypana kamieniami, fosa, niewielkie pozostałości budynków i fundamenty wieży. Zamek nie został oznaczony żadnymi ścieżkami turystycznymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t. I, Praha 1981.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.