Kopisty – zamek

Historia

Wieś Kopisty wyrosła w pobliżu miasta Most i po raz pierwszy pojawiła się w źródłach pisanych już w 1087 roku. Pierwsza budowla obronno – mieszkalna została w niej wzniesiona prawdopodobnie w XIII wieku. W 1405 roku wspomniana była jako własność Waclava z Mrzlic. Została zniszczona w okresie wojen husyckich w 1421 roku, gdy w pobliżu Mostu rozegrała się bitwa pomiędzy prażanami a wojskami miśnieńskimi. W 1439 roku zniszczony zamek kupił mieszczanin z Mostu, Hanuš Hochhauzer, który w 1510 roku sprzedał go Zikmundovi Smolíkovi ze Slavic. Nowy właściciel odbudował i powiększył starsze założenie, choć możliwe że zostało ono prowizorycznie naprawione tuż po wojnach husyckich przez Sezemę z Kobylnik. Od połowy XVI wieku Kopisty należały do miasta Most, które prowadziło w nim gospodarstwo. Zamek przetrwał wszystkie nowożytne wojny, lecz niestety został zburzony w 1979 roku z powodu szkód górniczych.

Architektura

Zamek pierwotnie składał się z wolnostojącego, podłużnego budynku na planie prostokąta o długości 25 metrów i szerokości 10,5 metra, składającego się z przyziemia i dwóch pięter. Parter w XVII wieku został podzielony na dolną część, podzieloną na dwa pomieszczenia oraz na pół-piętro. Oryginalne wejście znajdowało się na wysokości pierwszego piętra w półkolistym portalu wychodzącym na zwodzony pomost. Budynek oprócz okien posiadał również otwory strzelcze w przyziemiu, w tym o formie kluczowej, przystosowane do ręcznej broni ogniowej. Przebudowa z XVI wieku powiększyła go o nowe, krótkie skrzydło po stronie północnej oraz parę budynków po stronie południowej. Całość prawdopodobnie otoczona była murem i fosą.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Cechy t.III, Praha 1989.

Menclová D., České hrady, Praha 1972.