Komorní Hrádek – zamek Čejchanov

Historia

Zamek został założony pod koniec XIII wieku, prawdopodobnie przez przodków panów z Dubé. Jego nazwa pochodzi od Čajchana, który w 1356 został wspomniany w źródłach historycznych jako patron kościoła w Choceradach. Około 1400 roku zamek należał do Jana Zoula z Ostředka, który aktywnie uczestniczył w walkach domowych w Czechach oraz napadał na podróżujących kupców i szlachtę podczas niewoli króla Wacława IV. Z tego powodu w 1404 roku Hrádek został zdobyty przez ziemskie pospolite ruszenie (zemská hotovost), a ojciec Jana, Mikeš, został skazany na śmierć przez powieszenie. W okresie tym zamek został całkowicie zniszczony. Miejsce, w którym się znajdował Wacław IV podarował Mikołajowi Augustinovi z Pragi, a później w niedalekiej odległości Racek z Dvojic wzniósł w Komorním Hrádku nowy zamek.

Architektura

Čejchanov składał się z dwóch wyraźnie oddzielonych części: zamku górnego po stronie południowo – wschodniej i oddzielonego szerokim przekopem podzamcza na północnym – zachodzie. Zamek górny był czworobocznym budynkiem, prawdopodobnie o wieżowym charakterze, otoczonym wielobocznym w planie murem obronnym. Obwarowania podzamcza miały formę zbliżoną do trójkąta z wieżą bramną usytuowaną w węższym, północno – zachodnim krańcu. Dodatkowo były chronione fosą. Zabudowa podzamcza najpewniej w całości pełniła funkcje gospodarcze i była konstrukcji drewnianej. Znajdował się tam również wykuty w skale zbiornik na wodę deszczową.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. W mocno zalesionym terenie widoczne są jedynie pozostałości dawnej fosy i niewielkie kamienne relikty. Nie ma do niego wytyczonej trasy turystycznej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Vychodni Cechy t.VI, Praha 1989.