Kolín – Wieża Prochowa

Historia

   Wieża została zbudowana w pierwszej połowie XV wieku. Pierwsza pisemna wzmianka mówiąca o niej, jako o „wieży nad podskalským młynem” pochodzi z 1497 roku. Jej celem była obrona północnego przedpola miasta i dostępu do mostu na Łabie. W XVI i XVII wieku nadal pełniła funkcję wieży strażniczej, ale i wodnej, służącej do zapewnienia stabilnego ciśnienia w wodociągach. Za panowania Marii Teresy, w 1757 roku przeniesiono do niej zapasy prochu, wcześniej przechowywane w Bramie Kouřimskiej. Od tamtego momentu funkcjonuje jej obecna nazwa Wieży Prochowej. Na początku XIX wieku w wieży urzędował strażnik Jan Strámse, a w 1829 roku niejaki František Marek zwrócił się do rady miasta o pozwolenie, aby przekształcić wieżę w prywatne mieszkanie. Pomimo tego pod koniec XIX wieku wieża straciła dach i stopniowo zmieniła się w ruinę. jej odbudowę przeprowadzono w 2006 roku, kiedy to została zadaszona i zaopatrzona w klatkę schodową.

Architektura

   Wieżę wzniesiono na wzgórzu zwanym Skala Záblavská, na planie czworoboku o wymiarach 6,40 x 5,90 metrów i grubości murów wynoszącej 1,3 metra. Pierwotnie zwieńczona była czterospadowym dachem i wzmocniona pobliskimi murowanymi obwarowaniami.

Stan obecny

   Wieża służy obecnie jako platforma widokowa. Otwarta jest w sezonie turystycznym od maja do października, w pierwszy i trzeci piątek miesiąca od godziny 14:30 do 16:30, lub w innych terminach po uzgodnieniu z miejską informacją turystyczną.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa cestyapamatky.cz, Věž Práchovna.
Strona internetowa prochazkakolinem.cz, Prochazka Kolínem.