Kolín – kościół Wszystkich Świętych

Historia

   Kościół Wszystkich Świętych został prawdopodobnie wzniesiony pod koniec XIII lub na początku XIV wieku. Czasem podawana jest dokładna data 1292, choć raczej nie została ona nigdy wystarczająco potwierdzona, nie wiadomo czy nie dotyczy świątyni w Kutnéj Hoře. Około 1611 roku kościół został naprawiony, jednak spustoszono go już w trakcie wojny trzydziestoletniej. Po kilkukrotnych naprawach w okresie nowożytnym i barokowej przebudowie z lat 1760–1769, na początku XX wieku był już w bardzo złym stanie. Dodatkowych zniszczeń wyrządziła bomba lotnicza zrzucona na budowlę w 1945 roku.

Architektura

   Wzniesiony na niewielkim wzgórzu kościół był prostą i niewielką budowlą składającą się z prostokątnej nawy i nieco węższego kwadratowego w planie prezbiterium. Oświetlany był przez dwie pary obustronnie rozglifionych, niedużych okien w nawie i przez trzy okna w prezbiterium, po jednym w każdej ścianie. Portale wejściowe znajdowały się w fasadzie zachodniej (nowożytny) i po stronie północnej (portal w ośli grzbiet). Prezbiterium oryginalnie zwieńczone było sklepieniem krzyżowo – żebrowym spiętym zwornikiem w kształcie róży.

Stan obecny

   Do niedawna budowla znajdowała się w stanie trwałej, zaniedbanej ruiny z widoczną większością murów obwodowych, lecz nie zadaszonej.  W 2012 roku rozpoczęto prace nad stabilizacją ścian i dalszą, stopniową odbudową, mającą doprowadzić do uratowania tego cennego zabytku. Miejmy nadzieje, iż zostanie mu przywrócony wygląd nawiązujący do stanu pierwotnego, bez barokowych lub co gorsza współczesnych wtrętów.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa cestyapamatky.cz, kostel Všech svatých.

Strona internetowa hrady.cz, kostel Všech svatých.