Kocelovice – kościół św Bartłomieja

Historia

   Kościół św. Bartłomieja zbudowany został na przełomie XIII i XIV wieku, a przebudowany pod koniec XIV stulecia. W 1360 roku został odnotowany po raz pierwszy w źródłach pisanych, przy czym wspomniany został wóczas ksiądz o imieniu Petr, który zmarł w 1372 roku i został zastąpiony przez niejakiego Oldřicha. Patronami kościoła w tym czasie byli arcybiskup praski Zdeněk z Rožmitála, Jan z Tchořovic oraz bracia Beneš i Zdeněk z Kocelovic, co ilustrowało sytuację majątkową wsi, której część należała do biskupa, a resztę dzieliła miejscowa szlachta.
   Nowożytne przekształcenia kościoła miały miejsce w 1725 roku, kiedy to założono nowy strop w nawie i wzniesiono wieżę – dzwonnicę, a następnie w 1862, 1898 i w latach 20-tych XX wieku, gdy między innymi wschodnią część prezbiterium zasłonięto zakrystią.

Architektura

   Kościół zbudowany został na niewielkim wzniesieniu w północno – wschodnim krańcu wsi, przy czym świątynię otaczał cmentarz otoczony murem, pierwotnie zapewne o cechach obronnych. Kościół otrzymał pojedynczą nawę na planie prostokąta i węższe od niej prezbiterium zakończone na wschodzie trójbocznie. Wnętrze pierwotnie oświetlały bardzo wąskie, dość wysokie okna o rozglifionych na zewnątrz ościeżach, a portal wejściowy znajdował się w południowej ścianie nawy. W środku sklepieniem żebrowym zwieńczono jedynie prezbiterium (choć jego zewnętrzne elewacje nie zostały wzmocnione przyporami), nawę natomiast przykrywał płaski, drewniany strop.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Fišera Z., Opevněné kostely: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 1, Praha 2015.
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, Kocelovice, kostel sv. Bartoloměje.