Koberštejn – zamek

Historia

Zamek Koberštejn prawdopodobnie został zbudowany pod koniec XIII wieku, w celu ochrony kopalń złota wokół Gór Złotych. Był także warownią graniczną chroniącą wjazdu na teren biskupstwa wrocławskiego przez dolinę Czarnej Opawy (Černá Opavice), na którą zamek miał dobry widok. Kres funkcjonowania zamku prawdopodobnie nastąpił w XV wieku, albo w okresie wojen husyckich, albo podczas walk Macieja Korwina o koronę czeską. Podobno w końcowym okresie był wykorzystywany przez raubritterów – rycerzy rozbójników.

Architektura

Zamek wzniesiono na znacznej wysokości 912 metrów n.p.m. na skalnym cyplu, dającym mu ochronę dzięki stromym urwiskom od zachodu, północy i wschodu. Drogę dojazdową od południa zabezpieczono podkowiastym przekopem i ziemnym wałem, za którymi ulokowano niewielkie podzamcze. Brama na zamek górny flankowana była cylindryczną wieżę – stołpem o średnicy 10 metrów i zabezpieczona murem obronnym. Wnętrze wieży prawdopodobnie było czworoboczne. Wewnątrz, po północnej stronie malutkiego dziedzińca usytuowano bliżej nie rozpoznany budynek mieszkalny. Prawdopodobnie w późniejszym okresie wjazd do zamku górnego wzmocniono budynkiem bramnym, a podzamcze ufortyfikowano kamiennym murem z cylindryczną wieżą przy dolnej bramie.

Stan obecny

Do dnia dzisiejszego zachowały się ruiny stołpu o maksymalnej wysokości dochodzącej do 9 metrów. Dostęp do nich możliwy jest z dwóch stron. Pierwsza, krótsza trasa (3 km) prowadzi niebieskim szlakiem z Horní Údolí. Druga, nieco dłuższa trasa prowadzi czerwonym szlakiem od wsi Rejvíz.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Morava t.II, Praha 1989.
Strona internetowa hrady.cz, hrad Koberštejn.