Klenov – zamek

Historia

   Nie ma dokumentów źródłowych bezpośrednio odnoszących się do historii zamku Klenov, a jedynie do ziem w pobliżu których został wzniesiony. W 1297 roku niejaki Protiva z Doubravicy swoje otrzymane od króla ziemie na obu brzegach rzeki Bečva podarował mistrzowi templariuszy Ekkovi. Drugi dokument z 1308 roku wskazuje, iż Vok z Kravař ​​otrzymał w zastaw na 31 lat od mistrza templariuszy  Ekka „oppidum Setteinz cum castro Vreuntspergk“, czyli miasto Vsetin z zamkiem Freundsberkiem. Przyjmuje się, iż wzmiankowany Freundsberk mógł być strażnicą na wzgórzu Klenov, czemu odpowiadałyby znaleziska archeologiczne datowane na przełom XIII i XIV wieku. Nie wiadomo kiedy zamek przestał funkcjonować, odnalezione ślady pożaru sugerują raczej jego gwałtowny koniec.

Architektura

   Niewielka strażnica została wzniesiona na szczycie skalistego wzniesienia, którego największy skalny blok o wymiarach 11 x 7 metrów i wysokości około 6 metrów był centralnym punktem zamku (skała ta nazywa się dziś „Havránka“).  Wykute ślady po mocowaniach belek wskazują iż usytuowano tam drewnianą, czworoboczną  wieżę. Mniejsze budynki ulokowano na pobliskich, niższych blokach skalnych, tworząc z grubsza owalne założenie o wymiarach 31 x 21 metrów. Od strony południowej i wschodniej zamek zabezpieczały strome skarpy, bramy spodziewać się natomiast można po łagodniejszej stronie zachodniej (gdzie być może usytuowano podzamcze) lub ewentualnie północnej. Prawdopodobnie wartownię założono także na większej skale na południowym wschodzie, skąd można było łatwo kontrolować drogę dojazdową do siodła między wzgórzami Klenov i Štípa.

Stan obecny

   Z powody wzniesienia zamku z elementów nietrwałych, nie zachował się on do czasów współczesnych. W ciekawych formacjach skalnych widoczne są jedynie ślady po mocowaniach drewnianych elementów.  Na teren dawnej strażnicy najłatwiej dostać się z zapory Bystřička, skąd prowadzi niebieski szlak turystyczny o długości około 2,5 km.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.

Strona internetowa hrady.cz, hrad Klenov.