Klejštejn – zamek

Historia

   Nie wiadomo kiedy i z czyjej inicjatywy zamek Klejštejn został wzniesiony. Znaleziska archeologiczne sugerują, iż funkcjonował już w drugiej połowie XIII i w XIV wieku. W źródłach historycznych po raz pierwszy został wymieniony w 1435 roku jako własność Žibřida z Žďáru. Wkrótce przejął go Vojtěch z Doupowa, który prowadził spory z Vendem z Illburka, panem pobliskiego zamku Egenberg (Egerberk). W wyniku tego konfliktu w 1437 roku Klejštejn został zdobyty i zniszczony.

Architektura

   Zamek wzniesiono na planie zbliżonym do trójkąta ze ściętym narożnikiem północnym i południowo – zachodnim. Posiadał dwa obwody murów obronnych (zewnętrzny był niższy i cieńszy) oraz fosę od strony bramy wjazdowej, umieszczonej w kurtynie południowej. Flankowała ją cylindryczna wieża – stołp w narożniku południowo – wschodnim o średnicy około dziesięciu metrów, z murami grubymi na 3,7 metra. Główny, podpiwniczony budynek mieszkalny o kształcie litery L usytuowano po przeciwnej stronie dziedzińca. Drugi mniejszy budynek prawdopodobnie znajdował się w narożniku południowo – zachodnim.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. W lesie widoczne są jedynie przyziemne relikty murów, miedzy innymi cylindrycznej wieży. Teren ten podobno należy obecnie do wojska.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Cechy t. III, Praha 1984.
Strona internetowa wikipedia.org, Kleinštejn.