Klatovy – miejskie mury obronne

Historia

   Miasto Klatovy zostało założone w drugiej połowie XIII wieku przez Przemysła Ottokara II na miejscu starszej osady. Zapewne wkrótce potem zaczęto je otaczać miejskimi obwarowaniami. W XV wieku w związku z rozwojem broni ogniowej i sztuki oblężniczej, fortyfikacje zostały rozbudowane o drugi, zewnętrzny pas obwarowań. Znaczne szkody miastu i jego obwarowaniom przyniosła wojna trzydziestoletnia w pierwszej połowie XVII wieku. W okresie tym rozpoczął się również szkodliwy zwyczaj zabudowywania zrujnowanych murów rożnego rodzaju dobudówkami, szopami i innymi miejskimi budynkami. Po 1664 roku rozpoczęto częściowe naprawy, jednak to co udało się odnowić zostało zniszczone w wielkim pożarze miasta z 1689 roku. Kolejne drobne uszkodzenia murów spowodował pożar w 1700 roku. W XVIII wieku rozpoczęto pierwsze rozbiórki archaicznych już fortyfikacji, które kontynuowano w XIX stuleciu. Unicestwieniu uległy wówczas wszystkie bramy miejskie w celu udrożnienia ruchu ulicznego.

Architektura

   Założone w lekkim zakolu niewielkiej rzeki Drnový potok, miasto i jego obwarowania otrzymały kształt zbliżony w planie do owalu, z dłuższymi bokami na linii wschód – zachód. Główny mur obronny o wysokości około 10-12 metrów, wzmocniony został 12 basztami czworobocznymi i 12 basztami cylindrycznymi i półokrągłymi. Jego koronę wieńczył drewniany chodnik dla obrońców, w późniejszym okresie z pewnością zadaszony. W XV wieku fortyfikacje rozbudowano o zewnętrzny, niższy obwód muru o grubości 70 do 130 cm, który wzmacniało 13 lub 15 baszt półokrągłych. Wzniesiono go w odległości około 24 metrów przed linią głównego muru. Zewnętrzną strefę obrony stanowiła nawodniona fosa o szerokości około 10 metrów. Druga fosa znajdowała się na obszarze międzymurza. Do miasta prowadziły trzy bramy (Praska, Říšská, Lubská) i dwie mniejsze furty.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego obwarowania najlepiej zachowały się we wschodniej i północno-zachodniej części starego miasta. Części murów zachowały się również na południu, z fragmentem od strony południowo-zachodniej przy kolegium jezuickim. Półkrągłe i czworoboczne baszty zobaczyć można w parku przy ulicy Jiráskova i Komenského. Cylindryczna baszta znajduje się także po północno – wschodniej stronie, za ulicą Václavską.

pokaż płd-wsch część obwodu obwarowań na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa, hrady.cz, Klatovy, městské opevnění.
Strona internetowa klatovymojemesto.majestat.cz, Městské opevnění.

Strona internetowa stredovek.com, Klatovy.