Klatovy – kościół Narodzenia Panny Marii

Historia

   Pierwotny, wczesnogotycki kościół Narodzenia Panny Marii został wzniesiony po 1260 roku. Pod koniec XIV wieku wybudowano nowe prezbiterium, a do 1422 roku ukończono przebudowę pozostałej części świątyni. Prace te finansowane były głównie ze sprzedaży odpustów, które przyznał papież Bonifacy IX i do których kupowania wezwał w diecezji praskiej, pasawskiej i ratyzbońskiej. Ten, kto ofiarował jałmużnę i przyjął w kościele komunię w święto Filipa i Jakuba otrzymywał odpuszczenie grzechów na 40 dni.
   W 1550 roku doszło do katastrofy budowlanej, prawdopodobnie spowodowanej porywistym wiatrem, w wyniku której zawalił się dach kościoła i sklepienie nawy głównej. Zostały one odbudowane w nowej późnogotyckiej formie w postaci sklepień gwiaździstych i sieciowych.
   W 1662 roku została przeprowadzona barokowa renowacja głównych elewacji, a w 1760 część naw bocznych przekształcano na kaplice. W latach 1898 – 1908 regotyzację świątyni przeprowadził Josef Fant. Usunął on barokowe modyfikacje, wprowadzając elementy neogotyckie, podobno  inspirowane ryciną Jana Willenberga z 1602 roku.

Architektura

   Kościół po rozbudowie z początku XV wieku uzyskał formę orientowanej trójnawowej bazyliki z krótkim transeptem (nawą poprzeczną) i trójbocznie zamkniętym prezbiterium po stronie wschodniej. Od północy i południa chóru dostawiono dwie boczne, krótkie nawy. W połowie XVI wieku wewnątrz kościoła założono późnogotyckie sklepienia sieciowe w nawach bocznych i gwiaździste w nawie głównej. Także prezbiterium oraz przecięcie nawy głównej z poprzeczną jest sklepione gwiaździście. W nawach bocznych chóru pozostawiono starsze sklepienia krzyżowo – żebrowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa, hrady.cz, kostel Narození Panny Marie.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel Narození Panny Marie (Klatovy).