Kladno – zamek

Historia

Pierwsza wzmianka o wsi Kladno, będącej własnością rodu Kladenských pochodzi z 1318 roku. Ze względu na to, iż ród rozrósł się na wiele gałęzi w Kladnie wzniesiono aż trzy warowne budowle: twierdzę Dolną, zamek Vlaškov i opisywany tutaj Zamek Górny. W XV wieku cały kladeński majątek znalazł się w rękach Přecha z Kladna, a po nim jego syna Zdeňka, po którym rodzina wymarła po mieczu. Poprzez małżeństwo siostry Zdeňka z Janem Žďárským majątek przeszedł na ród Žďárských ze Žďáru. W połowie XVI wieku jeden z jego członków, Jiří Žďárský, przebudował zamek na renesansową rezydencję. Kolejna gruntowna przebudowa miała miejsce po 1705 roku, kiedy to zamek przejęli benedyktyni z opactwa břevnovsko-broumovskiego. W ich imieniu nową, barokową formę nadał rezydencji architekt Kilián Ignác Dienzenhofer.

Architektura

Pierwotny zamek miał nieregularny kształt zbliżony do czworoboku z czterema skrzydłami zamykającymi wewnętrzny dziedziniec. Bramę umieszczono po stronie północno – wschodniej i zabezpieczono usytuowaną zaraz obok czworoboczną wieżą. Całość prawdopodobnie otaczała nawodniona fosa.

Stan obecny

Zachowany do dzisiaj pałac w wyniku renesansowej i barokowej przebudowy całkowicie zatracił pierwotne cechy stylowe. Odnowiony w latach 90-tych XX wieku i na początku XXI wieku pałac jest obecnie siedzibą Galerii Miejskiej, Muzeum Narodowego w Kladnie i oddziału Biblioteki Miejskiej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, zámek Kladno.
Strona internetowa stredoceske-zamky.cz, zámek Kladno.