Kestřany – Zamek Dolny

Historia

   Zamek Dolny jest młodszą z dwóch średniowiecznych budowli wzniesionych w Kestřanach. Prawdopodobnie został zbudowany pod koniec XIV wieku przez synów Mikuláše Barocha, który był wnukiem Alberta z Kestřan, pierwszego znanego właściciela Zamku Górnego. W 1475 roku Ctibor Baroch sprzedał Dolny Zamek Bohuslavowi z Kestřan. Nowy właściciel musiał zaniedbać swą siedzibę, gdyż kiedy w 1491 roku Jindřich ze Švamberka kupił oba zamki, Dolny był opisywany jako zrujnowany. W połowie XVI wieku budowlę częściowo przebudowano na browar, spichlerz i oborę, które funkcjonowały aż do XIX wieku.

Architektura

   Zamek posiadał kształt otoczonego murem czworoboku zbliżonego do trapezu o wymiarach 30 × 22-29 metrów. Jego rdzeniem i najstarszym elementem była czworoboczna wieża mieszkalna o wymiarach 9×12 metrów. Posiadała ona sklepione przyziemie i dwa górne murowane piętra. Wejście do niej pierwotnie prowadziło z wysokości pierwszego piętra, z poziomu chodnika na koronie murów. Parter dostępny był jedynie z góry i oświetlany niewielkimi otworami szczelinowymi. Główne pomieszczenia mieszkalne znajdowały się na pierwszym i drugim piętrze. Wieża oryginalnie posiadała jeszcze górną, najwyższą kondygnację o konstrukcji drewnianej lub szachulcowej, która była nadwieszana na belkach, po których widoczne są dziś otwory. Na wschód od niej usytuowany był drugi, także XIV-wieczny budynek oraz umieszczona na południu czworoboczna wieża, prawdopodobnie służąca jako pierwotna, najstarsza brama. Dobudowany w XV wieku obwód murów wzmocniono narożną, cylindryczną wieżą o średnicy 5 metrów po stronie północno – zachodniej. Całość ochraniana była przez nawodnioną fosę.

Stan obecny

   Dolny Zamek pomimo wieloletniego funkcjonowania jako obiekt gospodarczy zdołał zachować się w bardzo dobrym stanie, a po ostatnich pracach rewitalizacyjnych odzyskał dawny blask. Obecnie budowla znajduje się w rękach prywatnych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 2, Praha 2000.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Cechy t. V, Praha 1986.
Menclová D., České hrady, Praha 1972.