Kavčiny – zamek

Historia

Nie wiadomo kto i kiedy wzniósł zamek Kavčiny. Przypuszczać można jedynie, iż został założony w XIV wieku przez panów z Valdštejnu. Najwcześniejsza informacja o nim dotyczy dopiero roku 1440, kiedy to wraz z zamkiem Valdštejn został zdobyty. Prawdopodobnie był wówczas gniazdem raubritterów pustoszących okoliczne tereny, przeciwko którym zorganizowano karną wyprawę pod dowództwem Jetřicha z Miletínka. Być może służył jako strażnica, podległa większej warowni Valdštejn. Po zdobyciu zamek zapewne zniszczono, jako iż nie pojawia się on już więcej w źródłach pisanych.

Architektura

Zamek usytuowano na skalistym wywyższeniu terenu o długości około 70 metrów. Budynki, prawdopodobnie w większości drewniane, wzniesiono na trzech do sześciu skalnych blokach, połączonych drewnianymi mostami. Główny dom lub wieżę umieszczono w najwyższym miejscu po stronie północnej, kolejny jeden lub dwa budynki nieco niżej po południowej stronie. Najniżej na południu zlokalizowano przedzamcze, być może zabezpieczone wieżą bramną.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, nie wiedzie także do niego żadna droga, ani szlak turystyczny. Choć nie ma śladów żadnej zabudowy, warto obejrzeć skalne formacje i dwa, czy trzy pomieszczenia wykute w skale.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Cechy t.III, Praha 1989.
Strona internetowa kacanovy.cz, Zřícenina skalního hrádku Kavčiny.