Kašperské Hory – kościół św Mikołaja

Historia

Kościół św. Mikołaja wzniesiono około 1330 roku w centrum bogatego regionu, niegdyś wypełnionego licznymi górniczymi osadami. Zapewne tym można tłumaczyć tak rozwiniętą formę świątyni, zbudowanej w pewnym oddaleniu od centrum Kašperskéj Hory. W XVIII wieku kościół przebudowano w stylistyce barokowej. Niestety przekształcono wówczas większość okien korpusu nawowego, założono także drewniane stropy nad nawami w miejsce wcześniejszych sklepień.

Architektura

Kościół został wzniesiony jako trójnawowa budowla w formie bazyliki z węższym prezbiterium (szerokości nawy głównej) po stronie wschodniej i czworoboczną wieżą po stronie północnej. W jej przyziemiu umieszczono zakrystię. Zamknięcie prezbiterium rozwiązano trójbocznie, zostało ono także wzmocnione przyporami, pomiędzy którymi umieszczono długie, wąskie okna. Do południowej ściany prezbiterium w późniejszym okresie dobudowano ossuarium. Nawy boczne pierwotnie oświetlone były rozglifionymi, małymi oknami o zwieńczeniach w formie trójliści, jedno z nich zachowało się po stronie południowej. Główne wejście do kościoła usytuowano w prostej, zachodniej fasadzie, w dużym ostrołukowym, uskokowym portalu. Dodatkowe wejście umieszczono w nawie południowej. Wewnątrz prezbiterium zwieńczono sklepieniem krzyżowo – żebrowym. Podobne sklepienie wieńczyło niegdyś także nawy, oparte było na dwóch rzędach ośmiu, masywnych filarów.  Pierwotnie wnętrze naw i chóru ozdabiały ścienne polichromie. W kościele zachował się kamienny nagrobek z 1347 roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.

Strona internetowa hrady.cz, kostel sv. Mikuláše.