Kašovice – wieża mieszkalna

Historia

   Wieża mieszkalno obronna w Kašovicach na kartach źródeł historycznych pojawiła się po raz pierwszy w 1341 roku, jako siedziba Sezemy z Kašovic. Już po 1350 roku wieś zyskali panowie z Velhartic, którzy przyłączyli ją do swych dóbr. Niedługo później, po 1400 roku, Kašovice przeszły na własność rodu Rožmberków, w rękach których przetrwały okres wojen husyckich.  W 1428 roku Oldřich z Rožmberka sprzedał Menhartowi z Hradca 30 okolicznych wiosek w pobliżu Velhartic, w tym także Kašovice. W 1565 roku, gdy Jan Rendl z Úšavy sprzedawał miejscowe dobra  Wacławowi z Vlckovič wieża uważana już była za opuszczoną ruinę.

Architektura

   Wieża została wzniesiona dość nietypowo, nie we wsi lub na jej skraju, lecz na wzgórzu górującym nad osadą od północno – zachodniej strony. Wzniesiono ją na planie wydłużonego prostokąta o wymiarach 22 × 7,5 metra z trzema kondygnacjami oraz piwnicą, zapewne przeznaczoną na magazyny i spiżarnie. W przyziemiu znajdowały się trzy, mniej więcej równej wielkości pomieszczenia, prawdopodobnie wzorem innych tego typu budowli przeznaczone na cele gospodarcze. Parter i górne kondygnacje posiadały płaskie, drewniane stropy. Na pierwszym, mieszkalnym już piętrze, usytuowano jedną środkową komnatę, prawdopodobnie sień przejściową i dwie boczne komnaty mieszkalne, być może z przejściami do wykuszy ustępowych. Na drugim piętrze umieszczono największą salę i mniejsze pomieszczenie z kominkiem po stronie zachodniej. W północnej części dużej komnaty znajdowało się duże okno z bocznymi siedziskami oraz przejście do wykusza latrynowego. Budynek prawdopodobnie otaczały owalne obwarowania.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego zachowała się większość ściany południowej, fragmenty wschodniej i zachodniej oraz jednej ze ścian wewnętrznych. Wstęp na teren ruiny jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 2, Praha 2000.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Cechy t. V, Praha 1986.
Menclová D., České hrady, Praha 1972.