Karlík – zamek

Historia

Nie ma pewności kto i kiedy wzniósł zamek Karlík z powodu braku informacji źródłowych. Możliwe, że został założony przez cesarza Karola IV, o czym świadczyłaby jego nazwa. W 1400 roku Wacław IV oddał go w zastaw nieznanej z imienia osobie. W tym samym czasie przekazał kwotę w wysokości 200 kop groszy na prace budowlane na zamku, co świadczyłoby o tym, iż albo nie był jeszcze wówczas ukończony, albo wymagał naprawy. Kolejna wzmianka o Karlíku pochodzi dopiero z 1544 roku, jednak mowa wtedy tylko o pobliskim stawie i młynie. Nie wiadomo kiedy zamek został opuszczony lub zniszczony.

Architektura

Zamek został wzniesiony na stromym, skalnym cyplu zwanym Hrádek (Gródek), zwróconym w stronę doliny Karlickiej. Od najłagodniejszej strony wzgórza zabezpieczono się ziemnym wałem i fosą. W najwyższym punkcie wzniesiono zabudowę o formie zbliżonej do trapezu. Jej dokładny wygląd jest obecnie trudny do uchwycenia, być może składał się z dwóch budynków, z których północno – zachodni być może miał formę wieżową.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa castles.cz, Hrad Karlík.
Strona internetowa hrady.cz, Hrad Karlík.