Kanšperk – zamek

Historia

   Zamek Kanšperk (Gansberg) został założony przez Beneša Husa (Ganse), który w 1339 roku pojawił się jako świadek na dokumencie. Spokrewniony był on z Ctiborem i Pavlikiem ze Stráni, z których ten drugi był w 1360 roku opiekunem sierot Milota i Beneša z Kanšperka. Przekazali oni wówczas Kanšperk wraz z Dolním i Horním Němčí, Korytném i częścią Volenova Frankowi i Petrowi z Kunovic. W 1404 roku zamek posiadał Beneš Doupovec z Kanšperka, w 1406 Bohuš z Otěšic, a w 1417 roku Jan Lysek z Brandýsa. Lysek był wrogiem husytów, dlatego też Kanšperk został zdobyty przez Petra Strážnickiego z Kravař. Zamek przetrwał okres wojen husyckich, gdyż w 1439 roku Jiři z Kravař oddał go w zastaw Drslavovi z Nákla i jego małżonce Elišce z Roštína. Prawdopodobnie został zniszczony podczas wojen czesko-węgierskich z drugiej połowy XV wieku, ponieważ w 1486 roku był już opisywany jako opuszczony.

Architektura

   Zamek założono na niewielkim wzniesieniu, na planie zbliżonym nieco do prostokąta o wymiarach 33 x 20 metrów, na zachód od którego wypływał strumień, z pewnością potrzebny do codziennego funkcjonowania mieszkańców Kanšperka. Od dalszego wywyższenia terenu oddzielony był fosą o szerokości 20 metrów i głębokości 3,5 metra. Składał się z dwóch budynków mieszkalnych połączonych murem obronnym, który wyznaczał pomiędzy nimi wewnętrzny dziedziniec. Dom południowy był trójdzielny, przy czym jego zachodnia część mieściła przejazd bramny. Dom północny prawdopodobnie był jednoprzestrzenny.

Stan obecny

   Kanšperk nie zachował się do czasów współczesnych. Polana z niewielkimi, kamiennymi reliktami znajduje się w pobliżu wsi Suchov.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t. I, Praha 1981.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.