Kamýk u Litoměřic – zamek

Historia

   Zamek Kamýk zbudowano na zachodnich zboczach czeskiego Średniogórza na prawym brzegu Łaby. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1319 roku, kiedy to przyjął go w lenno od króla Jana Luksemburczyka Jindřich, przodek rodu Kamýków z Pokratic. Zamek wraz z pobliskim Střekovem miał znaczenie w związku z pobieraniem cła na Łabie od kupców podróżujących do Litoměřic. W 1352 roku Kamýkowie przenieśli się do Pokratic, a zamek Kamýk powrócił w ręce króla, który zapisał go Zbyňkowi Zajíciowi z Hazmburka.
   Zamek przetrwał burzliwy okres wojen husyckich prawdopodobnie bez większych strat, pomimo iż jego okolice zostały zniszczone w 1428 roku. W 1425 ówczesny właściciel Kamýka, Mikuláš Zajíc z Házmburka, sprzedał zamek husyckiemu hejtmanowi Hynkovi z Kolštejna. Ten zginął dwa lata później próbując zająć Pragę, a zamek zajęli Zikmund Děčínský z Vartemberka, Jan Smiřický ze Smiřic i Zbyněk Zajíc z Házmburka, którzy srogo spustoszyli okoliczne tereny. Wkrótce Kamýk odzyskał Mikuláš Zajíc z Házmburk, lecz już w 1431 roku sprzedał go Vilémovi z Konic i z Lstibořa.
   W drugiej połowie XV wieku znaczenie zamku zmalało, w 1482 roku król Władysław II zwolnił go nawet z obowiązku lennego. W 1547 roku Vilém Kamýcký z Lstiboru dokonał jego przebudowy, próbując polepszyć warunki mieszkaniowe. Prace te dotyczyły głównie budynku na podzamczu. Na zamku mieszkał też jeszcze syn Viléma, Jan Všebor, jednak po wybudowaniu nowej renesansowej rezydencji, zamek został opuszczony około 1600 roku. Całkowite zniszczenie przyniosła zamkowi w 1632 roku, okupująca okoliczne tereny, armia saska.

Architektura

   Zamek został wzniesiony na stromej, stożkowatej bazaltowej skale. Droga do niego prawdopodobnie wiodła od południa przez obwarowane podzamcze i dwie bramy, okrążała górę i dochodziła do zamku od zachodu. W najwyższym punkcie wzniesienia usytuowano wieżę mieszkalną na planie pięcioboku. Przypominała ona nieco jedną z wież zamku Trosky, choć nie dominowała aż tak bardzo nad otoczeniem. Posiadała wykutą w skale piwnicę. Na podzamczu większy budynek mieszkalny został dodany do południowego muru.

Stan obecny

   Zamek to obecnie słabo zachowana ruina wieży mieszkalnej i budynku na podzamczu. Ruiny są swobodnie dostępne przez cały rok. Wiedzie do nich niebieski szlak turystyczny, jednak wejście na górę skały nie należy do bezpiecznych. Ze szczytu wzgórza roztacza się wspaniały widok na okolicę.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 2, Praha 2005.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Cechy t. III, Praha 1984.
Strona internetowa castles.cz, Hrad Kamýk.