Kamýk nad Vltavou – zamek Vrškamýk

Historia

   Królewski zamek Vrškamýk prawdopodobnie zaczął budować Wacław I w pierwszej połowie XIII wieku, a ukończył król Przemysł Ottokar II. Oprócz funkcji obronnej i ochrony przeprawy przez rzekę Wełtawę, stanowił centrum administracyjne dla pobliskiego regionu. Zamek został opuszczony już na początku XIV wieku, być może z powodu problemów statycznych murów. Jako opuszczony został wymieniony w źródłach historycznych w 1569 roku.

Architektura

   Zamek został zbudowany na bardzo wąskim i podłużnym wzniesieniu. Składał się z dwóch, zabezpieczonych ziemnym wałem i fosą, części: położonego na zachodzie szerszego przedzamcza i usytuowanego po wschodniej stronie, wąskiego zamku górnego. Wjazd na podzamcze umieszczono w zachodniej, czworobocznej wieży bramnej. Po przebyciu dziedzińca i mostu nad rowem rozdzielającym obie części zamku osiągało się czworoboczną, wysoką wieżę bramną zamku górnego. Jej przejazd bramny posiadał boczne sedilia i zwieńczony był sklepieniem krzyżowym. Długi i bardzo wąski dziedziniec zamku górnego otoczony był z trzech stron jednotraktową zabudową. Wszystkie pomieszczenia posiadały płaskie, drewniane stropy, za wyjątkiem komnaty z krzyżowym sklepieniem na piętrze krótkiego skrzydła po stronie wschodniej, na przeciwko bramy. Być może była to kaplica zamkowa. W lepiej zachowanym skrzydle południowym odnaleziono także ślady dwóch komnat, których ściany wyłożono drewnem w celu zapewnienia lepszego ogrzewania. Komunikację pomiędzy pomieszczeniami na pierwszym piętrze zapewniały drewniane, zewnętrzne ganki.

Stan obecny

   Do czasów współczesnych zachowały się wewnętrzne, usytuowane od strony dawnego dziedzińca, mury skrzydeł zamku górnego wraz ze ścianami tworzącymi wewnętrzne przegrody pomieszczeń. Ruiny po przeprowadzeniu badań archeologicznych, są obecnie dostępne dla zwiedzających.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky, Praha 2002.

Strona internetowa hrady.cz, hrad Vrškamýk.