Kamenice u Jičína – zamek

Historia

Kamenice koło Jičína po raz pierwszy pojawiły się w źródłach historycznych w 1318 roku, kiedy to pisał się z nich niejaki Jan z Kamenicy. Pierwszą wzmiankę o zamku we wsi odnotowano dopiero w 1488 roku. W XIV i XV wieku we wsi siedzieli Kamienieccy z Vitiněves, którzy we wspomnianym 1488 roku sprzedali zamek Jindřichowi Haugvicovi z Biskupic. W XVII wieku budowla przeszła w ręce możnego Albrecht z Valdštejna, na zlecenie którego Niccolò Sebregondi dokonał jej gruntownej przebudowy. Kolejne prace miały miejsce w 1794 roku za czasów Ferdinanda Trautmannsdorfa i ponownie w 1840 roku, kiedy to późnorenesansową i wczesnobarokową rezydencję przekształcono w stylistyce klasycystycznej. Od 1936 roku właścicielem zamku był Stanisław Knotek, który w 1948 roku utracił majątek w wyniku nacjonalizacji. W latach 70-tych XX wieku budynek został naprawiony i służył jako obiekt rekreacyjny.

Architektura

Zamek zbudowano na cyplu niewielkiego wzniesienia, odgrodzonego rowem od położonego na północy rozległego podzamcza. Zabudowę tworzyły dwa prostokątne w planie, trójkondygnacyjne skrzydła z których starsze było południowe, usytuowane na wprost bramy wjazdowej. Zabudowę podzamcza tworzyły dwa ciągi gospodarczych budynków po stronie wschodniej i zachodniej, mieszczące domy służby, chlewy, obory, szopy itp. Od północy dziedziniec zamykała wielka wieloboczna stodoła.

Stan obecny

Dawny zamek został gruntownie przebudowany i gołym okiem nie widać żadnych pierwotnych elementów. Obecnie jest własnością prywatną i nie jest dostępny dla zwiedzajacych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, zámek Kamenice.
Strona internetowa konecchlumi-obec.cz, Kamenice.