Kamenice u Jičína – zamek

Historia

   Kamenice koło Jičína po raz pierwszy pojawiły się w źródłach historycznych w 1318 roku, kiedy to pisał się z nich niejaki Jan z Kamenicy. Pierwszą wzmiankę o zamku we wsi odnotowano natomiast dopiero w 1488 roku. W XIV i XV wieku we wsi siedzieli Kamienieccy z Vitiněves, którzy we wspomnianym 1488 roku sprzedali zamek Jindřichowi Haugvicovi z Biskupic. Nie posiadał on zbyt długo Kamenicy, gdyż w 1525 roku już jako majątek Jana Otíka z Labourně przeszła ona na własność Jana Bilskiego z Kařišova. Od 1559 roku w Kamenicy zamieszkiwali panowie z Újezdca i Kunic.
   W pierwszej połowie XVII wieku budowla na skutek konfiskat po nieudanym powstaniu antyhabsburskim budowla znalazła się w rękach możnego Albrechta z Valdštejna, na zlecenie którego Niccolò Sebregondi dokonał jej gruntownej przebudowy. Kolejne prace miały miejsce w 1794 roku za czasów Ferdinanda Trautmannsdorfa i ponownie w 1840 roku, kiedy to późnorenesansową i wczesnobarokową rezydencję przekształcono w stylistyce klasycystycznej. Od 1936 roku właścicielem zamku był Stanisław Knotek, który w 1948 roku utracił majątek w wyniku nacjonalizacji. W latach 70-tych XX wieku budynek został naprawiony i służył jako obiekt rekreacyjny.

Architektura

   Zamek zbudowano na cyplu niewielkiego wzniesienia, odgrodzonego rowem od położonego na północy rozległego podzamcza. Zabudowę tworzyły dwa prostokątne w planie, trójkondygnacyjne skrzydła z których starsze było południowe, usytuowane na wprost bramy wjazdowej. Prawdopodobnie na poziomie przyziemia miało ono trójdzielny układ z dwoma pomieszczeniami w części zachodniej, środkową sienią i jedną komorą na wschodzie. Drugie skrzydło, prawdopodobnie dostawione w XVI wieku wzniesiono w układzie dwutraktowym z sześcioma sklepionymi pomieszczeniami w przyziemiu. Zabudowę podzamcza tworzyły dwa ciągi gospodarczych budynków po stronie wschodniej i zachodniej, mieszczące domy służby, chlewy, obory, szopy itp. Od północy dziedziniec zamykała wielka wieloboczna stodoła.

Stan obecny

   Dawny zamek został gruntownie przebudowany i gołym okiem nie widać żadnych pierwotnych elementów, choć część średniowiecznych murów ukryta jest pod nowożytnymi elewacjami. Obecnie budowla jest własnością prywatną i nie jest dostępna dla zwiedzających.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 2, Praha 2000.

Strona internetowa hrady.cz, zámek Kamenice.
Strona internetowa konecchlumi-obec.cz, Kamenice.