Kalenice – wieża Hvížďalka

Historia

Kalenice od 1045 roku należały do klasztoru w Břevnovie, który otrzymał wieś od księcia Brzetysława. W XIV wieku osiedliła się w niej rodzina Kaleniców z Kalenic, z których pierwszym znanym przedstawicielem był w 1374 roku Jaroslav. W pierwszej połowie XV wieku wieś dzierżyli Sadlovie z Kladrubca. W 1520 roku wieża, będąca wówczas własnością Wacława Sadlova, pomocnika rycerza raubrittera Zdeńka Malovca, została spalona. Odbudowana, w kolejnych wiekach często zmieniała właścicieli. W XVIII i XIX wieku została gruntownie przebudowana.

Architektura

Wieża została wzniesiona na planie prostokąta, na owalnym terenie o wymiarach 35 x 20 metrów. Jej mury miały około 110 – 130 cm w przyziemiu i były podpiwniczone. Piwnica dostępna była przez zewnętrzną rampę i sklepiona kolebkowo. Pierwotnie wieżę otaczała fosa i ziemny wał, którego dzisiejsza szerokość wynosi 3,5 metra. Tak znaczna grubość skłania do przypuszczeń, iż zwieńczony był drewnianym parkanem lub częstokołom.

Stan obecny

Obecnie dawna, późnogotycka wieża zawarta jest w północno-wschodniej części nowożytnego budynku. Jej elewacje zewnętrzne i podziały wewnętrzne zostały całkowicie przekształcone. Stanowi dziś własność prywatną, dlatego zwiedzanie może być utrudnione.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Cechy t.V, Praha 1989.

Strona internetowa hrady.cz, tvrz Hvízdalka.
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, tvrz Hvízdalka.