Kadaň – ratusz

Historia

   Ratusz został wybudowany w drugiej połowie XIV wieku, po pożarze z 1362  roku, na miejscu wcześniejszego domu kupieckiego. Wieża ratusza została dobudowana  na początku XV wieku. W 1404 roku po raz pierwszy pojawiła się informacja źródłowa o funkcjonowaniu w niej kaplicy. Na początku XVI stulecia dokonano późnogotyckiej przebudowy budynku ratusza i wieży, między innymi założono wówczas sklepienia w przyziemiu budynku. W XVIII stuleciu budynek gruntownie przebudowano w stylu barokowym, kolejne tym razem klasycystyczne zmiany wprowadzono w XIX wieku.

Architektura

   Pierwotny ratusz był trójtraktowym budynkiem wzniesionym na planie prostokąta. Na początku XV wieku w narożniku północno wschodnim wzniesiono masywną czworoboczną wieżę z arkadami w przyziemiu i gotyckim wykuszem na pierwszym piętrze, od strony wschodniej, wychodzącej na rynek miasta. Mieścił on prezbiterium ratuszowej kaplicy, poświadczonej od 1404 roku. Na początku XVI wieku wieżę zwieńczono ozdobnym krenelażem i wysoką, kamienną iglicą. Obecna wysokość wieży wynosi 53,75 metry. Ma  ona pięć pięter, które połączone są 120 schodami. Na pierwszym piętrze mieściła się kaplica, na drugim początkowo więzienie, a następnie magazyn i archiwum dokumentów miejskich. 

Stan obecny

   Obecny budynek ratusza zatracił pierwotne cechy stylowe. Przekształcenia dotknęły zwłaszcza jego elewacji, lecz także układ pomieszczeń został na przestrzeni wieków znacząco zmieniony. Z oryginalnego wystroju zobaczyć można późnogotyckie sklepienia w przyziemiu budynku. Wieża ratuszowa miała więcej szczęścia i dotrwała do dnia dzisiejszego w wyglądzie z początku XVI wieku. Cały kompleks jest dziś siedzibą władz miasta Kadaň, urzędu burmistrza i galerii Josefa Lieslera.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa wikipedia.org, Kadaňská radnice.