Kácov – zamek

Historia

   Pierwsze wzmianki o mieście Kácov pochodzą z 1352 roku, natomiast zamek wymieniono  w źródłach historycznych dopiero w 1412 roku. Co więcej nie jest pewne, czy ta późna informacja dotyczy budowli w mieście, czy opisywanego zamku. Kolejne wiadomości informują o tym, iż zamek podzielono między dwóch właścicieli, a do 1459 roku był on już uznawany za opuszczony. Biorąc pod uwagę, że niektóre znaleziska archeologiczne z terenu zamku sięgają nawet końca XV wieku, we współczesnej literaturze dominuje pogląd, że dostępne informacje źródłowe odnoszą się bardziej do dworu w mieście Kácov.

Architektura

   Zamek wzniesiono na skalistym wzgórzu o stromych zboczach sięgających wysoko nad lewy brzeg rzeki Sázavy. Pomimo, że trzy boki zamku były chronione przez silnie nachylone skarpy, a czwartą, zachodnią stronę zabezpieczono szeroką fosą, jego lokalizacja była raczej niekorzystna, ponieważ stok wzgórza biegnący dalej od rzeki znacznie przewyższał teren zamku. Sam dwuczęściowy zamek również miał różną wysokość. Główna, prawie kwadratowa część, położona była niżej i umocniona obwodem murów obronnych, których południowo-zachodni narożnik wzmocniono niewielką, półokrągłą wieżą. Większość niewielkiego dziedzińca prawdopodobnie zajmował prostokątny dom mieszkalny; znaleziono również w północnej części pozostałości studni, czy też zbiornika na wodę deszczową. Wjazd usytuowano zapewne od strony północno – wschodniej. Był on poprzedzony zewnętrznym murem parchamu oraz przekopem. Położona nieco wyżej zachodnia część zamku zapewne służyła za niewielkie podzamcze.

Stan obecny

   Z zamku zachowały się jedynie nieduże murowane fragmenty południowo – zachodniego narożnika z reliktami półokrągłej wieży. Godne uwagi są również pozostałości studni lub zbiornika na wodę.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Vychodni Cechy t.VI, Praha 1989.
Strona internetowa hrady.cz, hrad Kácov.