Jindřichův Hradec – kościół Wniebowzięcia Panny Marii

Historia

   Kościół Wniebowzięcia Panny Marii w Jindřichův Hradec został wzniesiony w latach 60-tych lub 70-tych XIV wieku, jako świątynia parafialna pod patronatem zakonu krzyżackiego. W 1434 roku został spalony przez husyckich taborytów. W 1483 roku burgrabia praski i najwyższy ziemski komornik, Jindřich IV z Hradce, uposażył katolickiego proboszcza, a po paru latach otrzymał od papieża Innocentego VIII prawo patronatu dla siebie i swych następców. Świątynia była ciągle rozbudowywana: w 1483 roku dobudowano kruchtę, w latach 1489-1506 dostawiono od północy Kaplicę Špulířską (nazwaną od imienia założyciela, rycerza Viktorina Spulíři z Jiter, początkowo nosiła wezwanie Najświętszej Trójcy), w 1599 roku nową zakrystię dla Jezuitów, a w 1696 roku powiększono starszą zakrystię.
   W 1801 roku w mieście wybuchł groźny pożar, który zniszczył także w kościół. Spalił dachy i wnętrze, z wyjątkiem kamiennej chrzcielnicy i szczątków św. Hipolita. Popękały również dwa filary nawy, zawaliły się sklepienia, uszkodzone zostały maswerki w oknach. Prace naprawcze przeprowadzono w latach 1808-1828. W ich trakcie wieża została obniżona o jedną kondygnację.

Architektura

   Kościół został wzniesiony jako orientowana, trójnawowa budowla pseudobazylikowa z długim, trójbocznie zamkniętym prezbiterium od strony wschodniej. Nawa główna jest nieco szersza i wyższa od bocznych, nie jest jednak, co charakterystyczne dla budowli pseudobazylikowych, oświetlana własnymi oknami. Po stronie północnej między nawą a prezbiterium zbudowano czworoboczną, masywną wieżę z przylegającą do niej zakrystią. W latach 1489-1506 po stronie północnej dobudowano także Kaplicę Špulířską (Najświętszej Trójcy). Po przeciwnej, południowej stronie narożnik między korpusem a prezbiterium zajęła cylindryczna wieżyczka z klatką schodową, która wystaje 4,75 metra nad dachem.
   Wewnątrz świątynię zwieńczono sklepieniami krzyżowo – żebrowymi. W zachodniej części korpusu umieszczono kruchtę z emporą wspartą na dwóch filarach, ponad którą rozwinięto sklepienie gwiaździste.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Jindřichův Hradec).