Jindřichův Hradec – kościół św Wacława

Historia

   Kościół św. Wacława powstał w XIV wieku, pierwsza wzmianka źródłowa o nim pochodzi z 1399 roku. W drugiej połowie XV wieku został przejęty przez franciszkanów. Na początku XVII wieku naprawili go jezuici, lecz został spalony już na początku wojny trzydziestoletniej, w 1618 roku, przez żołnierzy, którym nie udało się zdobyć miasta. Odbudowę przeprowadzono trzy lata później. Ponownie został zniszczony podczas wielkiego  pożaru miasta w 1801 roku i naprawiony w 1816 roku.

Architektura

   Kościół jest budowlą nieorientowaną, jednonawową z węższym, trójbocznym prezbiterium i czworoboczną, a wyżej ośmioboczną wieżą po stronie przeciwnej. Obok wieży znajduje się otwarta kaplica z XIX wieku, a przy oszkarpowanym prezbiterium zakrystia. Chór zwieńczono sklepieniem krzyżowo – żebrowym, natomiast oświetlenie zapewniały w nim duże, ostrołukowe okna z gotyckimi maswerkami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.