Jevišovice – Starý Hrad

Historia

Zamek został założony około 1277 roku przez Bočka z Jevišovic i z Kunštátu, a w 1289 roku po raz pierwszy poświadczony źródłowo. W XIV wieku z powodu niedostatku podobno dzieliło go aż sześć rodzin. W 1409 roku wspominani byli w dokumentach Petr i Jindřich Zajímačowie, którzy z powodu rabunków i łupieżczych wypraw zostali straceni na rynku w Brnie.  Najbardziej znanym właścicielem zamku był jednak Hynek Jevišovický z Kunštátu, który wraz z Janem Sokolem z Lamberka wsławił się obroną Znojma przed silniejszymi wojskami węgierskiego króla Zygmunta i księcia austriackiego Albrechta IV w 1404 roku. W okresie wojen husyckich Jevišovická gałąź rodu przyłączyła się do bożych bojowników, przez co w 1421 roku zamek został oblężony, zdobyty i zniszczony przez księcia austriackiego Albrechta. Prawdopodobnie po tym wydarzeniu nie został odbudowany i zastąpiono go nową warownią zwaną Starý Zámek.

Architektura

Wzgórze na którym wzniesiono zamek chronione było zakolem rzeki Jevišovka. Warownia z XIV i XV wieku składała się z trzech części: dwóch podzamczy i umieszczonego w najwyższym punkcie skalistego grzbietu zamku górnego. Ten najstarszy rdzeń stanowił niewielki dziedziniec otoczony murem z budynkiem mieszkalnym po stronie zachodniej i czworoboczną wieżą po stronie wschodniej. Według źródeł historycznych mieściła się na nim także kaplica. Północna część była najlepiej chroniona stromymi skarpami, bramę na podzamcze, flankowaną przez wieżę, umieszczono natomiast w kurtynie południowej. Podzamcze, czy też zamek średni miało podłużny kształt o wymiarach około 60 na 38 metrów i otaczało rdzeń zamku z wszystkich stron poza północną. Umieszczono na nim zapewne w większości zabudowę gospodarczą: domy służby, stajnie, kuźnie itp. Drugie podzamcze (zamek dolny) rozwinęło się po stronie wschodniej, odgrodzonej szerokim przekopem, ponad którym przerzucono drewniany most.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, z trudem można jedynie odnaleźć niewielkie relikty kamiennych murów. Wstęp na jego teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t.I, Praha 1989.
Strona internetowa wikipedia.org, Starý hrad v Jevišovicích.