Jevišovice – Starý Hrad

Historia

   Zamek został założony około 1278-1288 roku przez Bočka z Jevišovic i z Kunštátu, a w 1289 roku po raz pierwszy poświadczony źródłowo. W XIV wieku z powodu niedostatku podobno dzieliło go aż sześć rodzin, potomków Bočka. W 1409 roku wspominani byli w dokumentach Petr i Jindřich Zajímačowie, którzy z powodu rabunków i łupieżczych wypraw zostali straceni na rynku w Brnie.  Najbardziej znanym właścicielem zamku był jednak Hynek Jevišovický z Kunštátu, który wraz z Janem Sokolem z Lamberka wsławił się obroną Znojma przed silniejszymi wojskami węgierskiego króla Zygmunta i księcia austriackiego Albrechta IV w 1404 roku. W okresie wojen husyckich Jevišovická gałąź rodu przyłączyła się do bożych bojowników, przez co w 1421 roku zamek został oblężony, zdobyty po pięciu dniach i zniszczony przez księcia austriackiego Albrechta. Prawdopodobnie po tym wydarzeniu nie został odbudowany i zastąpiono go nową warownią zwaną Starý Zámek.

Architektura

   Wzgórze na którym wzniesiono zamek chronione było zakolem rzeki Jevišovka. Warownia z XIV i XV wieku składała się z trzech części: dwóch podzamczy i umieszczonego w najwyższym punkcie skalistego grzbietu zamku górnego. Ten najstarszy rdzeń o wymiarach 27 x 10 metrów stanowił niewielki dziedziniec otoczony murem z budynkiem mieszkalnym po stronie zachodniej i czworoboczną wieżą po stronie wschodniej. Według źródeł historycznych mieściła się na nim także kaplica. Północna część była najlepiej chroniona stromymi skarpami; bramę na podzamcze, flankowaną przez wieżę, umieszczono natomiast w kurtynie południowej. Całość zamku górnego znajdowała się około 5 metrów wyżej niż zamek średni.
   Podzamcze, czy też zamek średni miało podłużny kształt o wymiarach około 60 na 38 metrów i otaczało rdzeń zamku z wszystkich stron poza północną. Umieszczono na nim zapewne w większości zabudowę gospodarczą: domy służby, stajnie, kuźnie itp.
   Drugie podzamcze (zamek dolny) o wymiarach 60 x 15 metrów rozwinęło się po stronie wschodniej, odgrodzonej szerokim przekopem, ponad którym przerzucono drewniany most. Drugi przekop o szerokości 12-16 metrów i głębokości 3,5 metra oddzielał zamek dolny od średniego.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, z trudem można jedynie odnaleźć niewielkie relikty kamiennych murów. Wstęp na jego teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t. I, Praha 1981.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.

Strona internetowa wikipedia.org, Starý hrad v Jevišovicích.