Jenčov (Jinčov) – zamek

Historia

   Brak informacji o początkach zamku w źródłach pisemnych. Jego budowę przypisuje się królowi Przemysłowi Ottokarowi II lub Wacławowi II w drugiej połowie XIII wieku, jako iż dzięki badaniom archeologicznym wiadomo, iż Jenčov funkcjonował na początku XIV stulecia. Podobieństwo nazwy Jenčov do imienia Jana Luksemburskiego słania także do szukania w nim inicjatora budowy. Ze względu na niewielkie gabaryty i ustronną, leśną lokalizację prawdopodobnie bardziej pełnił on rolę myśliwskiego dworu, niż założenia stricte obronnego. Jedyna zachowana wzmianka źródłowa o nim pochodzi dopiero z 1686 roku, kiedy to Jan Adolf ze Schwrzenberka sprzedawał majątek Arnoštowi Josefowi z Valdštejna. Jenčov opisano wówczas jako stary i opuszczony. W trakcie badań archeologicznych na zamku odkryto ślady pożaru, który mógł być bezpośrednią przyczyną jego zaniku.

Architektura

   Niewielki zamek wzniesiono na skalnym wywyższeniu terenu w zakolu rzeki Vůznica. Pomimo obronnej pozycji, warto zauważyć, iż okoliczne wzgórza są zauważalnie wyższe. Jenčov składał się z dwóch części. Dolną stanowił, oddzielony przekopanym rowem, prostokątny w planie budynek o wymiarach 9,2 x 17,5 metrów i co najmniej jednym piętrze. Wewnątrz ściana dzieliła jego przestrzeń na dwa pomieszczenia, kryte płaskimi, drewnianymi stropami. W krótszej ścianie południowo – wschodniej, zwróconej w stronę rowu, znajdowało się tylko pojedyncze wąskie okno, od strony wschodniej do budynku prowadziło dwoje drzwi. Tuż za północną ścianą teren wznosił się o około 5 metrów. Tam na szczycie skały usytuowano czworoboczną wieżę o wymiarach 7,7 x 10,3 metrów ze ścianami o grubości 2,2 metra. Wydaje się, iż pełniła ona także funkcje mieszkalne, choć w dolnej części, aż do 5 metrów wysokości nie ma zachowanych żadnych otworów. Od strony wejściowej budynku i wieży usytuowano niewielki dziedziniec na który prowadziły osadzone w przyziemiu portale.

Stan obecny

   Zamek zachował się w formie trwałej ruiny z widocznymi dolnymi murami wieży i większością dolnych murów prostokątnego budynku, dochodzących do paru metrów wysokości. Wstęp na teren zamku jest wolny, wiedzie do niego oznaczony na czerwono szlak turystyczny od Zbečnej do Chyňavy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 2, Praha 2005.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Cechy t. III, Praha 1984.
Menclová D., České hrady, Praha 1972.