Jemnice – kościół św Stanisława

Historia

   Kościół św. Stanisława został zbudowany na północnym krańcu głównego rynku Jemnic w drugiej połowie XIV wieku. W latach 80-tych XVI wieku dokonano jego gruntownej, renesansowej przebudowy w trakcie której został przekształcony z budowli jednonawowej na trójnawową. Dobudowano wówczas także południową kruchtę przy nowym wejściu, a wewnątrz wstawiono empory. W 1725 roku powstała kaplica św. Józefa, w 1811 roku wybudowano oratorium nad zakrystią, a w 1846 roku przekształcono elewacje budowli oraz podwyższono wieżę.

Architektura

   Pierwotny gotycki kościół był orientowaną względem stron świata, jednonawową budowlą z trójbocznie zamkniętym, oszkarpowanym prezbiterium po stronie wschodniej. Po stronie północnej usytuowano, niższą niż obecnie, czworoboczną wieżę, a po stronie południowej zakrystię, oryginalnie jednokondygnacyjną. Wewnątrz prezbiterium zwieńczono dwoma polami sklepienia krzyżowo – żebrowego, którego żebra złączono zwornikami z rzeźbioną głową Chrystusa i jagnięciem.

Stan obecny

   Do czasów współczesnych gotycki charakter kościoła zachowało prezbiterium, południowa ściana nawy, zakrystia oraz częściowo wieża, na elewacjach której przetrwały okna ostrołukowe i zakończone trójliściem. Kościół jest dostępny podczas nabożeństw w niedziele i soboty, natomiast wieża z galerią widokową jest dostępna po uzgodnieniu z administratorem kościoła. Naprzeciw zachodniej fasady kościoła znajduje się muzeum miejskie z ekspozycjami na temat lokalnej historii.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa farnostjemnice.cz, Historie. Obec Jemnice.
Strona internetowa hrady.cz, kostel sv. Stanislava.