Hřídelík – zamek

Historia

   Skalny zamek Hřídelík został wzniesiony na południe od osady Blíževedel, która po raz pierwszy została wspomniana w źródłach historycznych w roku 1292, jako własność biskupstwa praskiego. Zarządzający zamkiem burgrabia po raz pierwszy został udokumentowany w 1334 roku. Był to wówczas Martin z Hřídelíka, pełniący swą funkcję dla biskupa Jana IV z Dražic. O tym że zamek był ośrodkiem zarządzania posiadłościami biskupimi, świadczy inwentarz dziesięciny papieskiej z lat 1352-1369. Wkrótce jednak Hřídelík utracił swą funkcję, gdyż w 1375 roku arcybiskup praski Jan Očko z Vlašimia kupił od Hanuša z Dubé zamek Helfenburk u Úštěka. Od tamtego momentu niewielki Hřídelík stracił na znaczeniu. Ostatnia wzmianka o nim pochodzi z 1395 roku, kiedy to miał  się stać własnością klasztoru dominikańskiego, a przez ten czas był wykorzystywany jako więzienie dla księży skazanych przez sąd kościelny z archidiecezji w Pradze. Ostateczny kres funkcjonowania zamku przyniosły zapewne wojny husyckie.

Architektura

   Zamek został wzniesiony na dużym skalnym bloku piaskowca oraz drugim, mniejszym, na którym być może wzniesiono pojedynczą wieżę. Na krawędziach większej skały wzniesiono nieregularny obwód kamiennych murów obronnych, otaczający wewnętrzny dziedziniec na którym usytuowano czworoboczny, jednopiętrowy budynek mieszkalny i wspominany w źródłach w 1390 roku wiatrak. Wejście do zamku było możliwe od południa dzięki 18-metrowemu wykutemu w skale korytarzowi o gotyckim, ostrołukowym profilu wejścia. Fosa ponad którą przerzucono most oddzielała zamek od podzamcza.

Stan obecny

   Zamek nie zachowywał się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie niskie fragmenty murów oraz ciekawe, wykute w skale korytarze i komory. Ceglane fragmenty murów są reliktami domu zbudowanego w latach 30-tych XIX wieku przez biskupa Litoměřic Augustina Hille. Wstęp na teren ruin jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Cechy t. III, Praha 1984.