Hradové Střimelice – zamek

Historia

   Najstarsza wzmianka o zamku pochodzi z 1359 roku, kiedy to pisał się z niego rycerz i sędzia ziemski, Jan Střimělički. Był on zapewne budowniczym warowni, którą dodatkowo w 1381 roku powiększył o kaplicę Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Potomkowie Jana utrzymywali zamek aż do 1444 roku. Wtedy to przejął go Zdebor z Bezejovic, a następnie w 1474 roku Jindřich Jevišovický z Kunštátu. Posiadał on w okolicy liczne majątki, dlatego Hradové Střimelice przestały być wykorzystywane jako stała rezydencja mieszkalna. W połowie XVI stulecia okoliczne ziemie zostały sprzedane Janowi z Valdštejna, jednak sam zamek nie był już wówczas wymieniany w dokumentach. Wydaje się, że dość szybko popadł w ruinę i z powodu traktowania go jako darmowe źródło kamienia, został prawie całkowicie rozebrany przez okolicznych mieszkańców.

Architektura

   Zamek został wzniesiony na spłaszczonym szczycie niewielkiego wzniesienia. Składał się z trzech skrzydeł budynków oraz niewielkiego aneksu na planie kwadratu po stronie południowej, być może o wieżowym charakterze. Mogła to być albo historycznie udokumentowana kaplica zamkowa, albo jakaś budowla bramna. Po stronie północnej trzy skrzydła zamykały wraz z krótką kurtyną muru wewnętrzny dziedziniec. Całość chroniona była ziemnymi wałami i suchą fosą.

Stan obecny

   Z trzech skrzydeł pałacu zachowały się tylko niewielkie kamienne relikty, a jedyny przetrwały większy fragment muru to północna ściana o wysokości 2 metrów i grubości 1,8 metra, łącząca dwa skrzydła mieszkalne. Obecnie teren zamku zarósł gęstym lasem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky, Praha 2002.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Vychodni Cechy t.VI, Praha 1989.
Strona internetowa hrady.cz, hrad Hradové Střimelice.