Hrádek u Podmok – zamek Kozohlod

Historia

   Brak informacji w źródłach historycznych do dziejów zamku, a jego pierwotna nazwa nie jest znana. Na podstawie znalezisk archeologicznych można jedynie ogólnie wskazać okres jego funkcjonowania na przełom XIII i XIV wieku. Wiadomo również, że jego zniszczenie spowodował ogromny pożar, ale brakuje informacji o jego kontekście historycznym. Obecnie przypuszcza się, że zamek był obronną siedzibą zakonu krzyżackiego, który w tym czasie osiadł w pobliskich Drobovicach i jako właściciel okolicznych ziem, przeprowadzał wówczas ich kolonizację.

Architektura

   Niewielki zamek został zbudowany na wąskim, skalistym wzniesieniu, chronionym dodatkowo od strony północnej szeroką suchą fosą. Węższy rów i wał zabezpieczał zamek od strony wschodniej. Fortfikacje składały się z masywnego muru obwodowego, który od przedniej, północnej strony mógł mieć charakter wysokiego muru tarczowego. Jedynym budynkiem mieszkalnym zamku był dwupiętrowy dom przystawiony do muru w najbardziej osłoniętej, południowej części. Duża ilość śladów ognia w tej części wskazuje, że większość budynku została wykonana z drewna.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. W mocno zalesionym terenie widoczne są jedynie relikty murów i partii fundamentowych oraz pozostałości obwarowań ziemnych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.

Strona internetowa hrady.cz, hrad Hrádek u Podmok.