Hrádek – kościół św Wawrzyńca

Historia

   Kościół św. Wawrzyńca został wzniesiony w pierwszej połowie XIII wieku, na wzgórzu, ponad lewym brzegiem rzeki Ostružnej. Pełnił funkcje liturgiczne oraz być może obronne dla okolicznych osad i wydobywających w pobliżu złoto górników. W pierwszej połowie XIV wieku został przebudowany w stylu gotyckim, a w 1691 roku niestety w stylu barokowym. Te ostatnie zmiany dotknęły głównie nawy w której przebito większe okna i założono nowe sklepienie. W tym okresie kościół pozyskał także większość jego obecnego wyposażenia. W następnych stuleciach nie wprowadzono już żadnych większych zmian.

Architektura

   Pierwotny kościół był zapewne orientowaną budowlą romańską, składającą się prostokątnej nawy, czworobocznej wieży po stronie zachodniej i apsydy zamykającej kościół od wschodu. W pierwszej połowie XIV wieku została ona zastąpiona gotyckim prezbiterium z trójbocznym zamknięciem wzmocnionym zewnętrznymi przyporami, pomiędzy którymi umieszczono duże, ostrołukowe okna z bogatymi maswerkami. Od południa usytuowano sporą zakrystię z dwoma wąskimi oknami. Wewnątrz w prezbiterium, zakrystii i wieży zastosowano sklepienia krzyżowo – żebrowe, nawa natomiast pierwotnie kryta była drewnianym stropem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.

Strona internetowa hrady.cz, kostel sv. Vavřince.