Hrad u Hvězdy – zamek

Historia

   O zamku stojącym na północ od osady Hvězda brak informacji w źródłach pisanych. Na podstawie znalezisk archeologicznych jego budowę można datować na pierwszą połowę XIII wieku, a okres użytkowania do drugiego dziesięciolecia XIV stulecia, kiedy to został opuszczony. Ze względu na miejsce i czas powstania zamek często utożsamiany jest z warownią Frýdlant, wspominaną w 1257 roku. Nazwy zamku Hrada i Loupežný pojawiły się już w okresie nowożytnym.

Architektura

   Na miejsce wzniesienia zamku wybrano skalny blok piaskowca o długości około 250 metrów, który rozpada się na dwa poziomy z różnicą wysokości około 4 metrów. Obszar najwyższej części zajmowała pojedyncza budowla, prawdopodobnie o wieżowym charakterze i nietypowym sześciobocznym kształcie, rzadko spotykanym na terenie królestwa czeskiego. Wzniesiono ją w konstrukcji drewnianej lub szachulcowej, wyciosując w skale specjalne otwory mocujące belki. Wieża o wewnętrznej średnicy około 6 metrów, zapewne pełniła funkcję mieszkalną. Po jej południowo-zachodniej stronie wzniesiono duży budynek o zewnętrznych murowanych ścianach i komorze piwnicznej o szerokości około 1,5 metra. Na wschodniej stronie, znajdująca się między skalnymi blokami szczelina, została wyłożona drewnianą podłogą. Zabudowa ta mogla być związana z wejściem na zamek. Całość zamku ochraniał, poprowadzony krawędziami skał, mur obronny o szerokości 1,5 metra.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, widoczne są jedynie otwory wykute w skałach, służące do mocowania belek pierwotnej zabudowy i wyżłobiony otwór po centralnej wieży. Wstęp na teren Hradu u Hvězdy jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.

Strona internetowa hrady.cz, hrad Hrad u Hvězdy.
Strona internetowa ohradech.eu, Hrad u Hvězdy.