Hostačov – zamek

Historia

   Zabudowania obronno – mieszkalne w Hostačovie powstały pod koniec XIII wieku. Po raz pierwszy wspomniano o nich w źródłach historycznych w 1297 roku, kiedy to kanonik kościoła w Sadská, Mikołaj de Ponta sprzedał Chvalovi z Hostaćova dwór. W latach 1460 – 1523 jego właścicielami była rodzina Hostačów z Petrovic, po których właścicielem był niejaki Václav Tuněchodský z Poběžovic. Rozbudowa dworu do rozmiarów niewielkiego zamku nastąpiła w latach 1557-1583 z inicjatywy Hermana Bohdaneča z Hodkowa. W latach 1583 – 1630 jako właściciele Hostačova poświadczeni zostali Chotouchovšcy z Nebovid, którzy przeprowadzili renesansową przebudowę zamku. Kolejna nowożytna modernizacja miała miejsce po 1641 roku, kiedy to Maria Magdalena Goltzová przekształciła budowlę w rezydencję z trzema skrzydłami z arkadami zamykającymi wewnętrzny dziedziniec. W takiej formie dotrwała ona do początku XVIII stulecia. Wówczas Vratislav Borek Dohalsky z Dohalic dobudował skrzydło zachodnie i około 1747 roku całkowicie przebudował rezydencję w duchu baroku. W rękach prywatnych właścicieli pałac znajdował się do 1948 roku, kiedy to został znacjonalizowany. Doprowadziło to do popadnięcia zabytku w zaniedbanie z którego podźwignięto go remontem w latach 1991-1995.

Architektura

   Średniowieczna budowla graniczyła z dwóch stron ze stromymi stokami opadającymi do miejscowego strumienia, z trzeciej natomiast strony z rzeką Hostačovce. Zabudowę tworzyły wówczas trzy skrzydła i mur obronny zamykający od zachodu niewielki dziedziniec, przy czym najstarszym był budynek północny, pierwotnie otoczony zapewne obwarowaniami drewniano – ziemnymi. Bramę, prawdopodobnie poprzedzoną zwodzonym mostem przerzucanym nad fosą, umieszczono od strony południowej.
   Główne pomieszczenia mieszkalno – reprezentacyjne zapewne znajdowały się w skrzydle północnym z końca XIII lub z XIV wieku, natomiast niższe skrzydło wschodnie pełniło głównie funkcje gospodarcze. W XV wieku wzniesiony został prostokątny w planie budynek południowy, być może o wieżowym charakterze, flankujący usytuowaną zaraz obok bramę wjazdową. W XVI wieku został on przedłużony w stronę zachodnią przez co konieczne było poprowadzenie przez niego przejazdu bramnego.

Stan obecny

   Niewielki zamek całkowicie zatracił pierwotny wygląd i obecnie ma formę czteroskrzydłowego, barokowego pałacu. Relikty najstarszych murów znajdują się ukryte pod elewacjami jego północnej części, również południowa część pałacu to dawne zabudowania późnośredniowiecznej budowli. Budynek znajduje się dziś w rękach prywatnych i funkcjonuje w nim hotel.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 1, Praha 1998.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Vychodni Cechy t.VI, Praha 1989.