Hostačov – zamek

Historia

Zabudowania obronno – mieszkalne w Hostačovie powstały w drugiej połowie XIII wieku. Po raz pierwszy wspomniano o nich w źródłach historycznych w 1297 roku, kiedy to kanonik kościoła w Sadská, Mikołaj de Ponta sprzedał Chvalovi z Hostaćova dwór. Rozbudowa dworu do rozmiarów niewielkiego zamku nastąpiła w latach 1557-1583 z inicjatywy Hermana Bohdaneča z Hodkowa. Kolejna gruntowna przebudowa miała miejsce po 1641 roku, kiedy to Marie Magdalena Goltzová przekształciła późnogotycką budowlę w renesansową rezydencję z czterema skrzydłami zamykającymi wewnętrzny dziedziniec. W takiej formie dotrwała ona do początku XVIII stulecia. Wówczas Vratislav Borek Dohalsky z Dohalic dobudował barokową kaplicę św. Jana Nepomucena i około 1747 roku całkowicie przebudował rezydencję w duchu baroku. W rękach prywatnych właścicieli pałac znajdował się do 1948 roku, kiedy to został znacjonalizowany. Doprowadziło to do popadnięcia zabytku w zaniedbanie z którego podźwignięto go remontem w latach 1991-1995.

Architektura

Pierwotna, późnośredniowieczna budowla graniczyła z dwóch stron ze stromymi stokami opadającymi do miejscowego strumienia, z trzeciej natomiast strony z rzeką Hostačovce. Zabudowę tworzyły trzy skrzydła i mur obronny zamykający od zachodu niewielki dziedziniec. Bramę, prawdopodobnie poprzedzoną mostem zwodzonym, umieszczono od strony południowej. Główne pomieszczenia mieszkalno – reprezentacyjne zapewne znajdowały się w skrzydle północnym, natomiast niższe skrzydło wschodnie pełniło głównie funkcje gospodarcze.

Stan obecny

Niewielki zamek całkowicie zatracił pierwotny wygląd i obecnie ma formę czteroskrzydłowego, barokowego pałacu. Znajduje się w rękach prywatnych i funkcjonuje w nim hotel.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Vychodni Cechy t.VI, Praha 1989.