Horšovský Týn – kościół św Apolinarego

Historia

   Początki budowy kościoła św. Apolinarego, pierwotnie noszącego wezwanie Panny Marii, sięgają połowy XIII wieku. Wspomniany był w 1283 roku, kiedy to biskup praski Tobiáš z Bechyně wyraził zgodę na ogrodzenie go kamiennym murem. Budowa nowego kościoła rozpoczęła się najprawdopodobniej w XIV wieku, w czasach urzędowania pierwszego arcybiskupa praskiego Arnošta z Pardubic. Jako że prace przebiegały bardzo powoli, to prawdopodobnie ich zakończenie miało miejsce dopiero w czasach arcybiskupów Jana Jenštejna i Olbrama ze Škvorec na przełomie XIV i XV wieku. Ich herby wymalowane zostały wewnątrz prezbiterium.
   W czasie wojen husyckich podczas oblężenia miasta w 1422 i 1431 roku, kościół został złupiony i spalony. Odbudowę prawdopodobnie przeprowadzono dopiero pod koniec XV wieku, a niewiele później dostawiono wieżę po stronie północnej. W połowie XVIII stulecia doszło do wielkiej barokowej przebudowy. Nawa została przedłużona w kierunku zachodnim i otrzymała nowe sklepienia, niektóre okna zostały zamurowane, a gotyckie elewacje zostały pokryte nowymi tynkami. Także wyposażenie wnętrza uległo wówczas barokizacji. Przebudowę ukończono w 1769 roku, kiedy to kościół został ponownie konsekrowany przez biskupa hrabiego Herbersteina. Gruntowny remont budynku przeprowadzono w latach 1926 – 1927, a drobne naprawy w latach 90-tych ubiegłego wieku.

Architektura

   Kościół z XIV wieku został wzniesiony jako orientowana budowla jednonawowa z węższym, wielobocznie zamkniętym prezbiterium, które z zewnątrz wzmocniono przyporami, a wewnątrz zwieńczono sklepieniem krzyżowo – żebrowym. Od strony południowej usytuowano kaplicę Panny Marii z końca XIV wieku. W jej wnętrzu zachowały się częściowo średniowieczne ścienne polichromie. Przy północnej stronie prezbiterium usytuowano wąską, dwupiętrową zakrystię, a przy nawie XVI-wieczną czworoboczną wieżę. Posiada ona pięć kondygnacji i połączenie z nawą na wysokości trzeciego piętra i poddasza.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa mkzht.cz, Kostel sv. Apolináře.
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, Kostel sv. Apolináře.