Horní Slavkov – kościół św Jerzego

Historia

Kościół św. Jerzego prawdopodobnie został wzniesiony w pierwszej połowie XIV wieku, być może wraz z założeniem miasta w 1333 roku. W źródłach pisanych wspominany był w 1380 roku. W latach 1515-1523 z inicjatywy i środków Jana Pluha z Rabštejna dokonano wielkiej przebudowy, przysposabiając przy okazji budowlę do celów obronnych, poprzez pogrubienie ścian i dostawienie bastei południowej. Do 1525 roku zakończono prace zasklepiając prezbiterium, jednak już w 1593 roku trzeba było wznieść nową wieżę po stronie zachodniej, jako że starsza północna miała problemy statyczne. Kolejna zmiana w wyglądzie kościoła nastąpiła w latach 1658-1659, kiedy to zachodnią wieżę zwieńczono ośmioboczną kondygnacją. W drugiej połowie XVIII wieku świątynia została częściowo zbarokizowana, a starą północną wieżę obniżono do wysokości nawy. Ostatnia rozległa przebudowa kościoła miała miejsce w 1903 roku, kiedy to usunięto wewnętrzną emporę. Pod koniec II wojny światowej kościół został zdewastowany i okradziony. Kolejnym nieszczęściem był pożar z 1964 roku, po którym budynek przez wiele lat pozostawał niezadaszony. Prace naprawcze rozpoczęto dopiero na początku XXI wieku.

Architektura

Kościół od XVI wieku jest dużą, jednonawową budowlą z nieco węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium po stronie wschodniej. Fasadę zachodnią wieńczy czworoboczna wieża z ośmioboczną nadbudową. Po północnej stronie prezbiterium znajduje się zakrystia będąca pozostałością dawnej wieży. Wewnątrz nawa pierwotnie zwieńczona była drewnianym, płaskim stropem, w prezbiterium zastosowano natomiast późnogotyckie sklepienie sieciowe. Funkcje obronne zapewniał okalający przykościelny cmentarz mur, południowa basteja, niewielkie otwory okienne oraz grube mury wieży północnej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.

Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Jiří (Horní Slavkov).