Horní Slavkov – kościół św Jerzego

Historia

   Kościół św. Jerzego prawdopodobnie został wzniesiony w pierwszej połowie XIV wieku, być może wraz z założeniem miasta w 1333 roku. W źródłach pisanych wspominany był w 1380 roku. W latach 1517-1525 z inicjatywy i środków Jana Pluha z Rabštejna dokonano wielkiej przebudowy, przysposabiając przy okazji budowlę do celów obronnych, poprzez pogrubienie ścian i dostawienie bastei południowej. Do 1525 roku zakończono prace zasklepiając prezbiterium, jednak już w 1593 roku trzeba było wznieść nową wieżę po stronie zachodniej, jako że starsza północna miała problemy statyczne. Kolejna zmiana w wyglądzie kościoła nastąpiła w latach 1658-1659, kiedy to zachodnią wieżę zwieńczono ośmioboczną kondygnacją. W drugiej połowie XVIII wieku świątynia została częściowo zbarokizowana, a starą północną wieżę obniżono do wysokości nawy. Ostatnia rozległa przebudowa kościoła miała miejsce w 1903 roku, kiedy to usunięto wewnętrzną emporę. Pod koniec II wojny światowej kościół został zdewastowany i okradziony. Kolejnym nieszczęściem był pożar z 1964 roku, po którym budynek przez wiele lat pozostawał niezadaszony. Prace naprawcze rozpoczęto dopiero na początku XXI wieku.

Architektura

   Kościół od XVI wieku jest dużą, jednonawową budowlą z nieco węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium po stronie wschodniej. Fasadę zachodnią wieńczyła czworoboczna, sześciokondygnacyjna wieża z ośmioboczną nadbudową. Po północnej stronie prezbiterium usytuowano zakrystię, będącą pozostałością starszej wieży. Miała ona sklepione kolebkowo przyziemie, krzyżowo przykryte pierwsze piętro i także ośmioboczną nadbudowę, podobnie jak wieża zachodnia. Wewnątrz nawa pierwotnie zwieńczona była drewnianym, płaskim stropem, w prezbiterium zastosowano natomiast późnogotyckie sklepienie sieciowe. Funkcje obronne zapewniał okalający przykościelny cmentarz mur, pierwotnie zaopatrzony w otwory strzeleckie, południowa basteja dostawiona na styku prezbiterium i korpusu, niewielkie otwory okienne oraz grube mury wieży północnej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Fišera Z., Městské věže: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2011.
Fišera Z., Opevněné kostely: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 1, Praha 2015.
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.

Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Jiří (Horní Slavkov).