Horažďovice – kościół św Piotra i Pawła

Historia

   Kościół św. Piotra i Pawła zaczął być wznoszony w latach 1260-1273 w okresie powstawania miasta. Jego przeciągającą się budowę ukończyli joannici w pierwszej ćwierci XIV wieku, lecz jeszcze w 1454 roku przebudowana została wieża. Podczas wojny trzydziestoletniej w trakcie oblężenia z 1619 roku miasto zostało spalone, a górna część kościelnej wieży zniszczona. Przepadły wówczas dzwony oraz umieszczony na niej zegar astronomiczny. W 1627 roku zniszczenia powiększył kolejny pożar. Remont został przeprowadzony z inicjatywy wielkiego księcia Ditrichštejna w 1729 roku. W jego trakcie do wieży głównej dobudowana została wieżyczka z klatką schodową, dostawiono barokowe kruchty, a okna korpusu zostały przekształcone na nowe, większe. Ostatnia duża renowacja miała miejsce w latach 1968-1969.

Architektura

   Kościół został wzniesiony jako duża, trójnawowa budowla w formie bazyliki (nawa główna wyższa od naw bocznych i oświetlana własnymi oknami) z prezbiterium po stronie wschodniej o szerokości nawy głównej (7,5 metra) i zakończeniu trójbocznym. Nawy boczne otrzymały nieco mniejszą szerokość (4 metry) i zostały oddzielone od nawy głównej dwoma rzędami dziesięciu pięciometrowej wysokości filarów. Długość naw bocznych wynosi 28 metrów,  natomiast całkowita długość świątyni wynosi 46,5 metra. Przy północnej stronie prezbiterium zbudowano masywną czworoboczną wieżę z zakrystią w przyziemiu, a po przeciwnej stronie kaplicę św. Barbary.
   Kościół pierwotnie oświetlany był przez wąskie, rozglifione, niewielkie okna w korpusie i duże ostrołukowe okna w prezbiterium. Elewacje wieży przepruto małymi okienkami o zwieńczeniu w trójliście i większymi ostrołukowymi oknami. Wewnątrz kościół został przykryty sklepieniami krzyżowo – żebrowymi w nawie głównej i prezbiterium oraz krzyżowymi bez żeber w nawach bocznych. O ile wysokość sklepień krzyżowych wynosi jedynie 5,75 metra to sklepienia prezbiterium i nawy głównej założono na wysokości 13 metrów.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Petra a Pavla (Horažďovice).