Homberk – zamek

Historia

   Zamek Homberk (znany też pod nazwami Homburk, Hohenberg i Wimberk) prawdopodobnie został wzniesiony przed 1284 rokiem przez Heřmana z rodu Buziców. Około połowy XIV wieku był domem dla Jana z Homberka i następnie jego trzech synów. Zapewne wiedli oni życie pełne przemocy i niebezpieczeństw, jako iż dwóch z nich zginęło z rąk chłopów. Heřman z Homberka trudnił się łupiestwem i uwikłał w napad na możnego pana z Rožmberka, za co został skazany i ścięty. Z powodu rozbójnictwa właścicieli, pod koniec 1406 roku zamek obległo wojsko królewskie Wacława IV. Po jego zdobyciu Sezema z Homberka został pojmany i także ścięty. Około połowy XV wieku ostatni Homberkowie wymarli, a zamek przeszedł na własność króla Jerzego z Podiebradów. Co prawda w 1457 roku zakupił go Bedřich z Donína, jednak średniowieczna warownia nie spełniała już wymagań mieszkalnych i obronnych szlachty, przez co z końcem XV wieku została opuszczona.

Architektura

   Zamek wzniesiono na podłużnej skalnej grani, na której w północno – wschodniej części wzniesiono czworoboczną wieżę mieszkalną o wymiarach około 10 × 12 metrów. Częściowo została ona osadzona w wyciosanej skale, a wchodziło się do niej jedynie po wykutych w kamieniu schodach. Poniżej wieży znajdował się mały dziedziniec chroniony na północnym – wschodzie przez fosę i ziemny wał, ponad którymi przerzucono prowadzący do bramy most. W kierunku południowo – zachodnim wiodło wąskie wzniesienie, które kończyło się skalną formacją. Mogły na niej znajdować się dodatkowe drewniane fortyfikacje, rekonstruowane jako drewniana wieża połączona ciągiem drewnianych obwarowań z główną wieżą mieszkalną. Historyczne źródła wspominają o studni i zapleczu gospodarczym na zamku, które zapewne znajdowało się na podzamczu, być może usytuowanym po stronie północno – wschodniej.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, zobaczyć można jedynie skalne formacje i ukształtowanie terenu na których wzniesiono budowlę. Wstęp na gęsto zalesiony obszar dawnego zamku jest wolny, lecz nie prowadzi do niego żaden szlak turystyczny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Zapadni Cechi t. IV, Praha 1985.
Strona internetowa castles.cz, Hrad Homberk.