Homberk – zamek

Historia

Zamek Homberk (znany też pod nazwami Homburk, Hohenberg i Wimberk) prawdopodobnie został wzniesiony przed 1284 rokiem przez Heřmana z rodu Buziców. Około połowy XIV wieku był domem dla Jana z Homberka i następnie jego trzech synów. Zapewne wiedli oni życie pełne przemocy i niebezpieczeństw, jako iż dwóch z nich zginęło z rąk chłopów. Heřman z Homberka trudnił się łupiestwem i uwikłał w napad na możnego pana z Rožmberka, za co został skazany i ścięty. Z powodu rozbójnictwa właścicieli, pod koniec 1406 roku zamek obległo wojsko królewskie Wacława IV. Po jego zdobyciu Sezema z Homberka został pojmany i także ścięty. Około połowy XV wieku ostatni Homberkowie wymarli, a zamek przeszedł na własność króla Jerzego z Podiebradów. Co prawda w 1457 roku zakupił go Bedřich z Donína, jednak średniowieczna warownia nie spełniała już wymagań szlachty i z końcem XV wieku została opuszczona.

Architektura

Zamek wzniesiono na podłużnej skalnej grani w której północno-wschodniej części wzniesiono czworoboczną wieżę mieszkalną o wymiarach około 10 × 12 metrów. Wchodziło się do niej jedynie po wykutych w skale schodach. Poniżej niej znajdował się mały dziedziniec chroniony na północnym wschodzie przez fosę i ziemny wał. W kierunku południowo – zachodnim wiodło wąskie wzniesienie, które kończyło się skalną formacją. Mogły na nich znajdować się dodatkowe drewniane obwarowania. Historyczne źródła wspominają o studni i zapleczu gospodarczym na zamku, których jednak nie można dziś bezpiecznie zidentyfikować w terenie.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, zobaczyć można jedynie skalne formacje i ukształtowanie terenu na których wzniesiono budowlę. Wstęp na gęsto zalesiony obszar dawnego zamku jest wolny, lecz nie prowadzi do niego żaden szlak turystyczny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Zapadni Cechi t.IV, Praha 1989.
Strona internetowa castles.cz, Hrad Homberk.