Himlštejn – zamek

Historia

   Zamek prawdopodobnie został zbudowany w pierwszym trzydziestoleciu XV wieku przez Viléma z Illburka, który był jego pierwszym poświadczonym źródłowo w 1434 roku właścicielem. Gdy około 1437 roku Vilém wykupił zamek Hauenštejn, w Himlštejnie mieszkał już tylko burgrabia, zarządzający zamkiem pod nieobecność właściciela. W 1454 roku Vilém sprzedał Himlštejn saskiemu rycerzowi Jindřichovi z Weidenu, a ten w 1470 roku odsprzedał go Hylprantowi Satanéř z Drahovic. Około 1494 roku jego synowie Oldřich i Václav podzielili majątek ojca. W związku z upływem czasu stan zamku musiał się pogorszyć, gdyż w latach 90-tych XV wieku Václav przeprowadzał jego remont. W 1528 roku dobra Himlstejn kupił możny ród Šlików, którzy jako, iż byli właścicielami wielu zamków, nie dbali wiele o nowy nabytek. W 1574 roku był on już opisywany jako opuszczony.

Architektura

   Zamek Himlštejn wzniesiono na stromym szczycie bazaltowego stożka, wysoko nad doliną potoku Pekelskiego, uchodzącego w pobliżu miasta Stráží nad Ohří do rzeki Ochrzy. Wysoka na 634 metrów n.p.m. zamkowa skała przewyższała o ponad 300 metrów okoliczne tereny. Usytuowanie zamku na takim terenie w pierwszej połowie XV wieku było zapewne reakcją na rozwój broni ogniowej w dobie walk husyckich. Kosztem wygody mieszkalnej uzyskiwano zabezpieczenie przed ostrzałem dział, które trudno byłoby podprowadzić w tak ciężkim terenie.
   Dostęp do zamku prowadził od wschodu, gdzie droga osiągała budynek bramny podzamcza. Powyżej drugą bramę tworzył portal umieszczony w głównym murze obronnym. W ścianie obok bramy znajdował się również drugi duży portal, który mógł prowadzić na teren międzymurza, otaczającego zamek wraz z fosą. Obronę zewnętrznej strefy wzmacniały ziemne obwałowania.
Po stronie południowej, w narożu zamku przystawiono czworoboczną (na planie trapezu) wieżę mieszkalną, natomiast po stronie północnej znajdowały się dwa wolnostojące budynki, być może zbudowane pod koniec XV wieku.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego z zamku zachowały się pozostałości wieży mieszkalnej, przylegającego do niego muru z bramą, relikty bramy podzamcza i zabudowy po stronie północnej. Obszar zamku jest obecnie zalesiony, a wstęp na niego wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Cechy t. III, Praha 1984.