Hartenštejn – zamek

Historia

   Zamek Hartenstein został zbudowany przez Henryka z Plavna niedługo przed 1473 rokiem, jako ośrodek zarządzania i obrony rodowych ziem. Później posiadał kilku innych właścicieli: Bohuslava ze Švamberka od 1473 roku, Annę Cedvicovą, która trzymała go w zastawie od 1496 roku, Jan Maštovskiego z Kolovrat po 1521 roku oraz Jindřicha Mikuláša Hasištejnskiego z Lobkovic po roku 1554. Wkrótce potem prawdopodobnie został opuszczony, choć podobno jakieś naprawy przeprowadzał w drugiej połowie XVI stulecia Adam Štensdorf ze Štensdorfu. Ostateczne porzucenie zamku nastąpiło po 1609 roku. Pierwsze prace renowacyjne zapoczątkowano w latach 20-tych XX stulecia, a kontynuowano je w latach 30-tych.

Architektura

   Zamek wzniesiono na samotnym wzgórzu w pobliżu potoku, na południe od miasta Bochova. Drogę do warowni poprowadzono w ten sposób, iż trzeba było obejść dookoła całe wzniesienie wokół korony murów i przejść obok wszystkich trzech wież, aż do bramy umieszczonej w murze flankowanym przez wieloboczny budynek, prawdopodobnie posiadający także cechy obronne. Z jego ściany skierowanej w kierunku zwodzonego mostu wystawała półokrągła wieżyczka, czuwająca nad fosą i bramą. Ostatnia część drogi do zamku wiodła po koronie ziemnego wału przed przekopem. Oprócz wielobocznego budynku obwód murów wzmacniały wspomniane trzy podkowiaste wieże przystosowane do użycia broni palnej. Wewnątrz posiadały one sklepione piwnice. Oprócz tego istniał dodatkowy budynek wypełniający południowo-zachodni narożnik dziedzińca, a także prawdopodobnie jakaś mniejsza konstrukcja pośrodku zamku. Studnię wykopano przy wejściu do wschodniej wieży. Zamek może być przykładem późnośredniowiecznych przemian i ostatnią próbą zastosowania starych form obwarowań w połączeniu z postępem w rozwoju broni palnej.

Stan obecny

   Obecnie z zamku zachowała się jedynie północna wieża zwana Karlovarską, nieliczne mniejsze fragmenty murów oraz piwnica wieży wschodniej z 34-metrowej głębokości studnią. Obecny poziom terenu w rejonie zamku jest wyższy niż pierwotny, więc część ruin zamku prawdopodobnie pozostaje ukryta pod ziemią.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 2, Praha 2005.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Zapadni Cechi t.IV, Praha 1985.
Strona internetowa castles.cz, Hrad Hartenštejn.