Hartenštejn – zamek

Historia

Zamek Hartenstein został zbudowany przez Henryka z Plavna niedługo przed 1473 rokiem, jako ośrodek zarządzania i obrony rodowych ziem. Później posiadał kilku innych właścicieli: Bohuslava ze Švamberka od 1473 roku, Annę Cedvicovą, która trzymała go w zastawie od 1496 roku, Jan Maštovskiego z Kolovrat po 1519 roku oraz Jindřicha Mikuláša Hasištejnskiego z Lobkovic po roku 1554. Wkrótce potem prawdopodobnie został opuszczony, choć podobno jakieś naprawy przeprowadzał w drugiej połowie XVI stulecia Adam Štensdorf ze Štensdorfu. Ostateczne porzucenie warowni nastąpiło po 1609 roku.

Architektura

Zamek wzniesiono na samotnym wzgórzu w pobliżu potoku, na południe od miasta Bochova. Drogę do warowni poprowadzono w ten sposób, iż trzeba było obejść dookoła całe wzniesienie wokół korony murów, aż do bramy umieszczonej w murze flankowanym przez wieloboczny budynek, prawdopodobnie posiadający także cechy obronne. Poza nim obwód murów wzmacniały trzy podkowiaste wieże przystosowane do użycia broni palnej. Wewnątrz posiadały one sklepione piwnice. Oprócz tego istniał dodatkowy budynek wypełniający południowo-zachodni narożnik dziedzińca, a także prawdopodobnie jakaś mniejsza konstrukcja pośrodku zamku. Studnię wykopano przy wejściu do wschodniej wieży. Zamek może być przykładem późnośredniowiecznych przemian i ostatnią próbą zastosowania starych form obwarowań w połączeniu z postępem w rozwoju broni palnej.

Stan obecny

Obecnie z zamku zachowała się jedynie północna wieża zwana Karlovarską, nieliczne mniejsze fragmenty murów oraz piwnica wieży wschodniej z 34-metrowej głębokości studnią. Obecny poziom terenu w rejonie zamku jest wyższy niż pierwotny, więc część ruin zamku prawdopodobnie pozostaje ukryta pod ziemią.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Zapadni Cechi t.IV, Praha 1989.
Strona internetowa castles.cz, Hrad Hartenštejn.