Fürstenwalde – zamek

Historia

   Pierwsza pisemna wzmianka o zamku pochodzi z 1348 roku, kiedy to książę opawski Mikołaj II udzielił Janowi Bruxerowi zgody na odnowienie i wybudowanie osady pod zamkiem Fürstenwalde. Była to budowla ważna, gdyż w 1377 roku  został wymieniony na pierwszym miejscu spośród zamków przyznanych Janowi I raciborskiemu.  W 1384 roku jego syn, Jan II Żelazny został zmuszony z powodu długów do sprzedania regionu Krnov i Fürstenwalde. Nowym właścicielem zamku został wówczas książę opolski Władysław, lecz już w 1390 roku margrabia morawski Jodok odkupił region krnovski za 29 tysięcy hrywien i odsprzedał zamek Janowi II. Od 1405 roku, kiedy to nowym właścicielem został Mikuláš IV z Bruntálu, kolejni posiadacze Fürstenwalde zmieniali się dość często. Podobno w 1428 roku w jego pobliżu stoczyła się potyczka z husytami, którzy mięli zostać pokonani. Podczas wojen czesko-węgierskich z drugiej połowy XV wieku wiele zamków tego rejonu zostało zniszczonych, nie wiadomo jednak czy taki los spotkał też Fürstenwalde. Ostatnie znaleziska archeologiczne z terenu zamku pochodzą z końca XV wieku, na początku XVI wieku z pewnością był już opuszczony.

Architektura

   Zamek został wzniesiony na szczycie wzgórza na wysokości 854 metrów n.p.m. W jego najwyższym punkcie usytuowano czworoboczną wieżę, na tyle dużą (15 x 12,5 metra) iż mogła pełnić także funkcje mieszkalne. Jej ostra krawędź skierowana była w stronę położonej poniżej bramy na podzamczu, mury posiadały 1,9 do 2 metrów grubości, a w przyziemiu znajdowały się dwa pomieszczenia, co sugerują pozostałości poprzecznej ściany. Ponadto na szczycie otoczonego murem obronnym wzniesienia znajdował się jeszcze niewielki budynek po stronie zachodniej. Skalna ostroga która w jego pobliżu wybiega na północno – zachodnią stronę, być może była przystosowana do obrony w formie niewielkiej wieżyczki. Nie jest pewne czy na dziedzińcu znajdowały się jeszcze inne małe budynki.
   Od południa i wschodu zamek górny otaczało podzamcze z wieżą bramną po stronie południowo – wschodniej. Od niej mur biegł na południowy zachód do skalnego występu i dalej na północ do murów zamku górnego. W drugim kierunku od wieży bramnej mur biegł stokiem na północny wschód. Tam na krańcu północnym podzamcza, przy wystającej skalnej ostrodze, prawdopodobnie znajdowała się wieża strażnicza. W miejscu tym mur obronny skręcał na zachód i dochodził do murów wieży mieszkalnej.

Stan obecny

   Do chwili obecnej zachowały się relikty murów obwodowych, wystające niewiele ponad ziemię oraz pozostałości struktur wewnętrznych. Przez większą część roku ruiny porasta jednak gęsta roślinność i liście, co utrudnia zorientowanie się w terenie. Wstęp na teren zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Morava t.II, Praha 1989.
Strona internetowa hrady.cz, hrad Fürstenwalde.