Džbán – zamek

Historia

   Z powodu braku źródeł historycznych nie wiadomo kto i kiedy dokładnie wzniósł zamek Džbán (Držemberk). Na podstawie znalezisk archeologicznych przypuszcza się, że miało to miejsce w pierwszej połowie XIII wieku, z kolei z uwagi na skalę założenia, wykraczającą poza możliwości ówczesnej szlachty, prawdopodobnie była to fundacja królewska Wacława I lub Przemysła Ottokara I. Zamek znajdował się w najbardziej na północ wysuniętym łowieckim obszarze Przemyślidów. Opuszczony został już zapewne pod koniec XIII wieku, prawdopodobnie z powodu pożaru, którego ślady odkryli archeolodzy lub niestabilności terenu, zakłóconego dodatkowo wykopaniem szerokich fos.

Architektura

   Zamek założony został na planie wielokąta zbliżonego kształtem do trójkąta o wymiarach około 60 x 45 metrów. Od strony północnej, zachodniej i południowej otaczały go zbocza, dlatego łatwiej dostępną wschodnią kurtynę broniły aż trzy cylindryczne wieże. Być może w jego najbardziej wysuniętej na zachód części znajdowała się kolejna, czworoboczna wieża. Z wież cylindryczny najbardziej masywna była południowa, a w jednej z pozostałych znajdowała się studnia. Wewnętrzny dziedziniec otoczony był ze wszystkich stron budynkami, poza kurtyną wschodnią, gdzie prawdopodobnie umieszczono bramę wjazdową. Budynki zapewniały bardzo dużą ilość pomieszczeń, mogących pomieścić królewską świtę i służbę. Zewnętrzną obronę zapewniała szeroka fosa i ziemny wał otaczające całe założenie.

Stan obecny

   Do czasów współczesnych zachowały się relikty cylindrycznej wieży północnej, fragmenty murów zabudowy po stronie zachodniej i południowo – zachodniej oraz dawna fosa zamkowa. Obecnie obszar ruin pokrywa sztucznie zasadzony wysoki las.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky, Praha 2002.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Cechy t. III, Praha 1984.