Dub (Tassenberg) – zamek

Historia

   Zamek został założony około połowy XIII wieku przez ród panów z Tasova. Wzmiankowany był jako Vznata w 1268 roku, w 1281 roku jako Tasov oraz z w 1292 roku jako Tassenberg. Pierwsza pewna informacja o zamku pochodzi z 1344 roku, a w latach 1349 i 1366 wymieniany był w trakcie podziału majątku rodzinnego. W tym okresie połowa zamku przeszła wraz z osadą na Jana z Meziříčí, który wkrótce zyskał także i drugą część. O dalszych losach zamku w rękach rodu Meziříčí nie ma już żadnych informacji. Dopiero wzmianka z 1551 roku informuje o opuszczonym już wówczas zamku Dub. Nowa nazwa świadczy o tym, iż musiał być porzucony już od długiego czasu, najpóźniej na początku XV wieku.

Architektura

   Zamek wzniesiono na planie pięcioboku o wymiarach 55 x 30 metrów. Najprawdopodobniej nie posiadał on wieży głównej – bergfriedu, lecz mury osiągały dość znaczną grubość 2 metrów. Dziedziniec został podzielony ukośnie na mniejszą część wejściową i większą część tylną, które połączono bramą. Zewnętrzną strefę obrony zapewniała sucha fosa, od strony wschodniej o 19 metrach szerokości i 5 metrach głębokości, częściowo wykuta w skale. Przed nią prawdopodobnie znajdowały się dodatkowe fortyfikacje, usytuowane na planie zbliżonym do trójkąta.

Stan obecny

   Ruiny zamku leżą niecałe 2 km na zachód od Tasova, skąd prowadzi niebieski szlak turystyczny. Zachowały się fragmenty kurtyny północnej i południowej, mniejsze relikty budynku mieszkalnego oraz widoczna jest wciąż fosa.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t. I, Praha 1981.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.